هوش مصنوعی چیست و چگونه دنیا را متحول خواهد کرد؟ 1 بیتی

ایده اولیه این تکنولوژی زمانی به فکر کان رسید که روی پروژه شبکه ماهوارهای کار سایت 1biti میکرد. برای این کار باید حتما در سایت عضو شوید. این ویژگی خاص پایتون باعث میشود که این زبان به عنوان یک انتخاب مناسب برای مهندسان در سطحهای مختلف تازهکار تا پیشرفته باشد و نیازی به داشتن تجربه زیاد در برنامه نویسی برای کار در زمینه هوش مصنوعی وجود نداشته باشد. همچنین در این سال ها الگوریتم های یادگیری ماشین پیشرفته تر شدند و افراد نیز فهمیدند که برای هر نوع حل مسئله ای باید از چه الگوریتمی استفاده نمایند. برنامه هایی مانند General Problem Solver نوول و سیمون و برنامه ELIZA جوزف ویزباوم امید ایجاد توانایی حل مسئله و تفسیر زبان گفتاری در ماشین را پر رنگ تر کرد. IoT با شناخت قطعات و محصولات جعلی باعث ایجاد امنیت و آرامش در زمینه سرویس های هوایی میشود.

تجهیزات متصل شده به قطعات وسایل نقلیه شامل اطلاعاتی همچون نام تولید کننده و زمان و مکان تولید، شماره سریال، نوع کد تولید و نیز محل دقیق آن قطعه در هر وسیله نقلیه هستند. اگر به وسیله نقلیه عمومی نیاز داشته باشید برنامه حرکت آنها به صورت پویا به شما داده میشود. از IoT می توان برای کنترل انتشار وسایل نقلیه جهت نظارت و کنترل بر آلودگی هوا، دسته بندی و غربال انواع زباله و استفاده مجدد از قطعات الکترونیکی و دفع انواع زباله استفاده کرد. پیش از هر پرواز صحت قطعات هواپیما باید توسط بازرسین تایید شود. در این طرح نیز حداقل دوره همکاری پنجروز غیرمستمر است و همکاری در هر روز باید بیش از دو ساعت باشد که در این بازه زمانی صنایع باید میزان مصرف برق خود را بر اساس جداولی که به همین منظور و بر اساس متوسط دیماند مصرفی تهیه شده است، کاهش دهند. «ناصر اسکندری» معاون برق حرارتی در این باره گفت: برای پیک تابستان امسال سه هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار خواهد شد و نیز بر اساس برنامهریزی صورتگرفته مقرر شده است تا در دولت سیزدهم بیش از ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی به بهرهبرداری برسد. نزدیک به ۱۴ سال پیش اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامههای رادیویی و تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این باندهای فرکانسی برای بهرهبرداری دیجیتال برای اپراتورهای تلفنهمراه آزاد شود.

یکی از مسائل مهم در این زمینه، عقبماندگی پیاپی از برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهها بود به این معنا که در حالی در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که شاهد افزایش بیست پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کشور در سال باشیم اما این رقم به طور متوسط در ۱۰ سال گذشته حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات بود و حتی گاهی این رقم به کمتر از دو هزار مگاوات نیز رسیده بود. درواقع محدودیتهای زمانی و مکانی از پروژه حذف شده بود. محرابیان محور دوم را مدیریت برق در تابستان ۱۴۰۱ برشمرد و خاطرنشان ساخت: درواقع این مدیریت استفاده از ظرفیتهای موجود در صنعت برق است.

وی گفت: این برنامهها دارای دو محور است که نخستین محور آن توسعه ظرفیتهای تولید کشور است که برای سال ۱۴۰۱ برنامه داریم تا حداقل ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و این میزان یک رکورد تاریخی در صنعت برق است زیرا در سالهای گذشته در توسعه و راهاندازی نیروگاهها رکورد چهارهزار مگاوات را داشتیم. عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند. از نخستین روز نوروز ۱۴۰۱، محرابیان سفرهای خود را برای بررسی تعمیرات اساسی نیروگاههای حرارتی آغاز کرد که این پیگیری نشاندهنده عزم صنعت برق برای عبور از تابستان با کمترین مشکل است. وزارت نیرو دولت سیزدهم امسال برای نخستینبار بیش از ۹۴ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آمادهسازی نیروگاههای حرارتی را پیش از شروع خردادماه و پیک مصرف برق تابستان به پایان رسانده است تا رکورد جدیدی را در زمینه تعمیرات نیروگاهی به ثبت برساند. بههرحال دلیل کمبود منابع مخازن سدها در سال گذشته هر چه بود، وزارت نیرو امکان تولید برق از نیروگاههای برقابی را از دست داد و بهاینترتیب، حدود ۸ هزار مگاوات از برق تولیدی نیروگاههای برقابی از مدار خارج شد.

مشترکانی که تقریباً ۱۱ میلیون قبض برق خانگی را به خود اختصاص دادهاند و با مشمول پاداش شدن آنها، صنعت برق بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان پاداش صرفهجویی در حساب اشتراکی ایشان منظور کرده است که این رقم به طور میانگین برای هر مشترک در مناطق عادی ۲۲ هزار تومان و برای هر مشترک در مناطق گرمسیری ۶۰ هزار تومان برآورد میشود. پیشتر ناصر اسکندری معاون برق حرارتی گفته بود: برای فصل تعمیرات امسال نیروگاههای حرارتی ۹۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیشبینی شده است، این اقدامها شامل ۶۶۱ پروژه تعمیراتی است که با برنامهریزی مسنجم و تلاش بیوقفه همکاران صنعت برق حرارتی روند تعمیرات بسیار به شکل مناسبی در حال پیشروی است و تاکنون ۹۹ درصد فعالیتهای مربوط به این بخش خاتمهیافته است.

یکی از مسائلی که خاموشیهای سال گذشته را رقم زده بود انجام نشدن بهموقع تعمیرات نیروگاهی بود برایناساس وزیر نیروی دولت سیزدهم بر انجام بهموقع تعمیرات نیروگاهی باهدف پیشگیری از خاموشیها تأکید کرد. وی ادامه داد: ۶۶۱ پروژه تعمیراتی یاد شده شامل ۳۰ مورد تعمیرات اساسی در نیروگاههای بخار، ۷۹ مورد تعمیرات اساسی واحدهای گازی، ۲۶ مورد بازدید مسیر داغ، ۳۶۱ مورد بازدید اتاق احتراق و ۱۶۵ مورد نیز تعمیرات دورهای در واحدهای بخاری است که همه این اقدامها طبق برنامه در حال انجام بوده و امیدواریم تا پایان اردیبهشت همه واحدهای در حال تعمیر به چرخه تولید بازگردند و نیروگاههای حرارتی با آمادگی کامل در مدار باشند.

از همه جالب تر آن که با اعلام وضعیت ترافیک راه از طریق تلفن همراه به مسافران، شرایط حمل و نقل کالا و مسافر را بسیار بهینه میکند. چنین روشهایی، امکان پیادهسازی سیستمهایی را میدهند که میتوانند در شرایط «عدم قطعیت» (Uncertainty) نیز تصمیمگیری کنند. همچنین برچسبهای هوشمند قادرند تا از طریق اعلام دستورالعملهای لازم جهت نگهداری، نحوه استفاده و تاریخ انقضای دارو به بیمار کمک بسیاری کنند. اگر شما در خط کابل خود شکاف را مشاهده کردید، سعی کنید آنها را قطع کنيد تا مشکل اتصال اینترنتتان برطرف شود. حال این مشکل را میتوان به وسیله تعریف یک دستورالعمل الکتریکی برای برخی قطعات خاص که دستور تولید، نگهداری، و استفاده از آن وسیله را شرم می دهد برطرف کرد. قابلیتهای پشتیبانی خاص: این قابلیتها، قابلیتهای خاصی هستند که نیازمندیهای کاربردهای متنوع را برطرف میکنند. کاربردهای اینترنت اشیا در زندگی و در بخش سلامت بسیار حساس و مفید خواهد بود. با توجه به رشد روزافزون سیستمهای مبتنی بر بلاکچین، دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) و سایر موارد از این دست، هوش مصنوعی نیز در راستای آنها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و آینده متعلق به چنین فناوریهایی خواهد بود. محرابیان این را نیز گفته است که در طول هفته قبل جلسات متعددی از جمله با صنعت فولاد و صنعت سیمان برگزار شده است که زمینه افزایش هماهنگی میان صنعت برق و سایر صنایع را به دنبال داشته است.

این خاموشیها علاوه بر بخش خانگی در بخش صنعت نیز دامن صنعت گران کشور را گرفت و باوجوداینکه محدودیت برق به طور روزانه برای همه صنایع اجرا میشد و در مقاطعی برق صنایع بزرگ نظیر فولاد مبارکه اصفهان به طور کامل برای جلوگیری از تخریب شبکه برق قطع میشد. به گفته محرابیان، شرایط برای ۴۴۲ مشترک بزرگ صنعتی نیز به نحوی برنامهریزی شده که میزان نیاز برق هر صنعت باتوجهبه جنبههای متفاوت از جمله مدیریت بازار به نحوی رقم بخورد که در سه ماه محدودیت تنها یک ماه با مدیریت مصرف برق سروکار داشته باشند و طی دو ماه دیگر به طور کامل تأمین انرژی شوند.

به طور کلی نیز هدف اینترنت اشیاء، تسهیل و تغییر زندگی بشر به سمت افزایش بهره وری و صرفه جویی، و کاهش زمان و هزینه است. از دیگر امکانهایی که در تابستان سال جاری و بهمنظور مدیریت بار مصرف شبکه سراسری در اختیار صنایع قرار داده شده است، باید به کاهش یا قطع بار برنامهریزی شده ۲۴ ساعته اشاره کرد که بازه زمانی اجرای آن ابتدای تیرماه الی ۱۵ مردادماه است و حداقل بازه زمانی همکاری نیز باید پنجروز غیرمستمر باشد. همانطور که مشاهده میشود، وزارت نیرو باهدف حفظ پایداری جریان برق شبکه سراسری آن هم با یک برنامه مدون و البته منعطف در حوزه صنایع به استقبال روزهای اوج بار مصرف رفته است و پیشبینی میشود که در صورت همکاری مطلوب صنایع با این برنامه دوران اوج بار مصرف امسال با کمترین خسارت و آسیب ممکن سپری شود.

وزیر نیرو افزود: درمجموع برای کاهش مشکلات ناشی از برق تابستان، ۱۰۰ برنامه عملیاتی در دستور کار داریم که امید است با اجراییشدن آنها مشکلات به حداقل ممکن برسد. تعداد این کسب و کارها به 200 هزار نفر و شاید هم بیشتر برسد. به عنوان مثال تصاویر مربوط به یک شخص خاص در یک دسته و تصاویر مربوط به مناظر طبیعی در دسته ای دیگر قرار میگیرند و برای جستجو کافی است یک عکس جدید از یک نفر بگیرید و آن عکس را در آلبوم تصاویر جستجو کنید. با این همه اما حضور او در این شرکت باعث شد تا تنها در فصل دوم سال ۲۰۱۰ درآمد این شرکت از بخش تبلیغات اینترنت تا ۱۹ درصد افزایش پیدا کند و با ۱۷۹ میلیون نفر بازدید کننده در ماه آگوست گذشته، از جهت تعداد بازدید کننده Google را هم پشت سر بگذارد. همانطور که با توجه به شرایط کرونا همه ما بیشتر در خانه خود کار میکنیم، دانستن راههای افزایش سرعت اینترنت یک ضرورت شده است. دستگاههای مجهز به حسگر های متفاوت، از نزدیک مدام محیط زیست را نظارت می کنند و اطلاعات بسیاری از قبیل تغییرات در ساختار شهرها، جمع آوری اطلاعات در مورد فاضلابها، كیفیت هوا و دفع زباله ها را در اختیار ما قرار میدهند.

مشاهده و اندازه گیری بسیاری از تغییرات زیست محیطی بسیار دشوار است و در واقع IoT با در اختیار قرار دادن اطلاعات جمع آوری شده در مورد این مشاهدات اولین قدم برای درک اثرات عوامل انسانی وغیر انسانی در ایجاد دگرگونی در محیط زیست برای ما فراهم میکند. مهمترین استفاده از ابزارهای قابل شناسایی بیسیم در محیط زیست از دیگر مزایای IoT است که امکان نظارت تمام وقت محیط زیست و كنترل تغییرات انواع گونه های حیوانی و گیاهی را برای ما فراهم میکند. توانایی های مطرح شده برای IoT ، امکان کاربریهای متعدد را در زمینه های مختلف برای آن فراهم میکند. همچنین با بهره گیری از شبكه حسگرهای بی سیم که در سطح شهر پخش شده اند میتوان به طورلحظه ای از میزان آلاینده های موجود در هوا، در نقاط مختلف شهر اطلاع دقیق پیدا کرد.

اگر زمستان باشد و حسگرهای منزل تشخیص دهند که دمای هوا در شب به حد یخ زدگی رسیده بوده است، برنامة بیدار شدن شما را پنج دقیقه به جلو می اندازند تا زمان کافی برای گرم کردن خودرو خود داشته باشید. به واسطه ارتباط اشیاء با فناوری اطلاعات و نیز حمایت از زیرساختهای شبكه و سیستمهای اطلاعاتی میتوان فرآیند تولید هر محصول را بهینه سازی کرد و کل چرخه عمر اشیاء را از تولید تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسند نظارت کرد. این تست نیز اساساُ همانند تست دانلود است، اما در جهت عکس اجرا میشود. کاهش سیگنال دریافتی منجر به کاهش سرعت شده و بر روی نتیجه تست اثر منفی دارد. اگر تنها ترافیک اینترنتی که در حال دریافت و ارسال آن هستید، مختص تست سرعت باشد، دقت بیشتری در سرعتسنجی خواهید داشت. باشد. بخش دوم، مودم و روتر شماست که دادهها را به شکلی تنظیم میکنند تا قابلیت ارسال و دریافت داشته باشند. بنابراین با جمع آوری اطلاعات ارسال شده از نیازمندیهای خرده فروشان، می توانند تولیدات خود را بهینه کنند.

همین عقبماندگی سبب شد تا مردم در تابستان پارسال عواقب این امر را با تحمل خاموشیها و زیان دیدن با تمام وجود حس کنند. دیدگاه معناگرا : تعداد اجزا موجود در اینترنت آینده به شدت در حال افزایش است بنابراین موضوعاتی مانند چگونگی نمایش، ذخیره، ارتباط، جستجو و سازماندهی اطلاعات به وجود میآید که در « اینترنتی از اشیاء » باعث چالشهای زیادی میشود. با این حال تلاش برای عملکرد واقعگرایانه بازیها، همواره یکی از منابع اصلیِ بهبود در هوش مصنوعی بوده است. این وزارتخانه در تلاش است تا راندمان نیروگاههای حرارتی را امسال دو دهم درصد افزایش داده و به رقم ۳۹.۲ درصد برساند. «بینایی ماشین» (Computer Vision): در این زمینه از هوش مصنوعی، کامپیوترها برای تفسیر و درک دنیای دیداری آموزش داده میشوند.

در زمینه صنعت خودرو، تکنولوژی هایی همچون (V2I) (V2V) (DSRC) سیستمهای حمل و نقل هوشمندی را ایجاد میکنند که نتایج آن ایمنی خودرو و سرنشینان و مدیریت ترافیک است و همگی از زیرساختهای اینترنت اشیا محسوب میشوند. به گزارش دیجیاتو هوش مصنوعی یا AI جهان را تحت تأثیر داده و پژوهشگران از آن در حوزههای مختلفی از دنیای فناوری گرفته تا پزشکی از آن استفاده میکنند و پیشرفت در این زمینه ادامه دارد. یکی دیگر از امکانهای مدیریت بار مصرف که در اختیار صنایع قرار داده شده است، کاهش بار برنامهریزی شده در ساعات اوج بار مصرف است. همچنین این فناوری به امنیت انتقال بار و جابجایی مسافران بسیار کمک میکند. Ookla همچنین در طول این سالها ویژگیهای جدید و بسیار خوبی را به این ابزار اضافه کرده است. به عنوان مثال، اقلامی که نیاز به ذخیره سازی در شرایط خاص دارند( مانند داروهایی كه حتما باید در دمای خاصی نگهداری شوند) را می توان به طور مداوم نظارت کرد و در صورتی که این شرایط در طول حمل و نقل دارو نقض شود از ورود آنها به بازار خودداری نمود.

با استفاده از پوشیدنیهای مجهز به حسگرها، میتوان بر تعاملات اجتماعی آنها نظارت داشت و یا حتی بیماریهای مزمن و علائم حیاتی آنها را مشاهده کرد و به طور کلی همه نظارتهای ذکر شده را از راه دور بر آنها داشت و در صورت نیاز به کمک آنها شتافت. از همه مهمتر آن که، به واسطه این فناوری می توان مواد دارویی جعلی را تشخیص داد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل مواد مورد استفاده در هواپیما بسیار وقت گیر میباشد. صنعت حمل و نقل هوایی در مقابل خطر قطعات تایید نشده و مشکوک، بسیار آسیب پذیر است. وزارت نیرو در سال جاری و برخلاف سالهای گذشته مصمم شد تا برای جذب مشارکت مشترکان بخش خانگی با صنعت برق بهجای تنظیم و اعلام جدولهای خاموشی از شیوههای جدیدی مثل پرداخت پاداش کممصرفی و اطلاعرسانی در مورد ضرورتهای کاهش مصرف برق توسط شهروندان استفاده کند. از سویی وزارت نیرو برای عموم مشترکان در مناطق مختلف پاداش ۵ برابری بهازای هر کیلوواتساعت کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه سال قبل و نیز مصرف برق در چارچوب الگوی مصرف را در نظر گرفته بود که اکنون آمارهای رسمی نشان میدهد در تیرماه امسال چیزی حدود ۴۰ درصد مشترکان خانگی مشمول این پاداش شدهاند و در واقع از این طرح استقبال کردهاند.