ویدئو/ تولید واکسنی برای زنبورهای عسل در آمریکا

ویدئو/ تولید واکسنی برای زنبورهای عسل در آمریکا
اولین واکسن جهان برای زنبورهای عسل به وزارت کشاورزی آمریکا رسید تا این حشرات، مقاومت در برابر یک بیماری کشنده پیدا کنند. این واکسن می‌تواند از لاروهای زنبور عسل در برابر یک بیماری بیماری کشنده به نام «فول‌برود آمریکایی» محافظت کند. این بیماری که در برخی مناطق آمریکا در یک‌چهارم از کندوهای عسل دیده می‌شود، می‌تواند باعث از بین رفتن کندوها شود. این واکسن، حاوی باکتری کشته‌شده «فول‌برود آمریکایی» است و به «شاه‌انگبین» یا «ژل رویال» است که ملکه از آن تغذیه می‌کند، می‌شود.منبع