ویدئو / طراحی «واکسن جامع آنفلوآنزا» توسط دانشمند آمریکایی


ویدئو / طراحی «واکسن جامع آنفلوآنزا» توسط دانشمند آمریکایی

دانش‌آموزان آمریکایی از طراحی و اکسن‌های جدید خبرهایی دارند که می‌توانند به اندازه ۲۰ نوع از آنفلوآنزا، ایمنی ایجاد شوند. با توجه به قابلیت استفاده از ویروس آنفلوآنزا، واکسن این بیماری نمی‌تواند در برابر انواع آنفلوآنزاهای جدید واقع شود.منبع