ویدئو / طرح «هزار استعداد» چین؛ الگوی مناسب برای بازگشت نخبگان

ویدئو / طرح «هزار استعداد» چین؛ الگوی مناسب برای بازگشت نخبگان
چین در سال ۲۰۰۸ برنامه‌های موسوم به طرح «هزار استعداد» را کلید زد تا تحقیقات چینی مقیم دیگر و خارجی‌ها را به زندگی و کار در داخل این کشور ترغیب کند. اکنون «مجله ساینس» در مقاله‌ای، عملکرد چینی را که در کشور دیگری زندگی و تحصیل کرده است، و سپس به کشورشان بازگشته‌اند، مورد بررسی قرار داده است.

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: رها صلاحی مقدممنبع

بخوان  ویدئو/ تولید واکسنی برای زنبورهای عسل در آمریکا