ویدئو / مشخصه ویژگی بفرد خرسهای نیم میلی‌متری

ویدئو / مشخصه ویژگی بفرد خرسهای نیم میلی‌متری
تحقیقات تازه، یک ویژگی به‌فرد دیگر درباره «خرس آبی» است که با نام «خوکچه خزه‌ای» نیز می‌شود، فاش کرده است. این جاندار که تنها نیم میلی‌متر است، می‌تواند در شرایطی که دچار یخ‌زدگی می‌شود، ساعت زیستی بدنش را کند کند. خرس‌های آبی با وجود اندازه فوق‌العاده کوچک، جزوه سرسخت‌ترین جانداران جهان می‌شوند و می‌توانند در شرایط محیطی، به حیات خود ادامه دهند.منبع