ویدئو / کشف قدیمی‌ترین توالی «دی‌اِنای» جهان در گرین‌لند

ویدئو / کشف قدیمی‌ترین توالی «دی‌اِنای» جهان در گرین‌لند

دانش‌آموزان دانمارکی پس از بررسی رسوبات عصر یخبندان در شمال «گرین‌لند»، موفق به کشف قدیمی‌ترین توالی «دی‌اِن‌اِی» در جهان شدند. گرین‌لند، منطقه‌ای قطبی و به شکل‌گیری خالی از حیات است، اما نمونه‌های دیان‌ها نشان می‌دهند که این منطقه زمانی آب‌وهوای متفاوتی دارد.منبع