ویندوز 11 می تواند کارت گرافیک های مخفیانه باشد – حتی RTX 4090


ممکن است به خاطر داشته باشید که وقتی ویندوز 11 برای اولین بار در اواخر سال 2021 ظاهر شد، سر و صدای زیادی در مورد VBS (امنیت مبتنی بر مجازی سازی) کم کردن سرعت بازی ها به راه افتاد – و سر به بالا، اینجا بحث و جدل های بیشتری در مورد این ویژگی امنیتی وجود دارد.

وارد مرحله سمت چپ شوید (همراه با صدای رعد و برق، شاید) گزارشی از سخت افزار تام (در برگه جدید باز می شود)، با توجه به اینکه سایت خواهر ما اخیراً حجم زیادی از محک زدن کارت گرافیک را انجام داده است، پس از آن متوجه شدیم: یعنی VBS روشن شده است.منبع