پرتاب ۲ مخابراتی در دویستمین ماموریت مداری «اسپیس ایکس»

انتهای پیاممنبع پرتاب‌های مداری اسپیس ایکس، با موشک فالکون۱ آغاز شدند که پنج بار در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ پرواز کردند. اولین بارگیری فالکون۹ نیز در چهارم ژوئن ۲۰۱۰ انجام شد. مرحله نخست فالکون۹ از ۹ موتور «مرلین» (Merlin) نیرو می‌گیرد. مرحله دوم از یک موتور مرلین برای تکمیل سفر خود به مدار استفاده می‌کند.

این ماهواره‌ها متعلق به شرکت مخابراتی «اس‌ای‌اس اس.آ.» (SES SA) هستند که یک شرکت ارتباطی ماهواره‌ای در لوکزامبورگ است. این جفت ماهواره، اولین نمونه‌ها از یک مجموعه شامل 11 ماهواره با توان عملیاتی بالا هستند که امکان اتصال پهن‌باند جهانی را از مدار میانی زمین فراهم می‌کنند. شرکت اسایاس اس.آ. قصد دارد شش ماهواره دیگر را در سال ۲۰۲۳ و سه ماهواره دیگر را در سال ۲۰۲۴ پرتاب کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، یک موشک «فالکون۹»(Falcon ۹) روز جمعه ۱۶ دسامبر در ساعت ۵:۴۸ بعد از ظهر به وقت منطقه شرقی، از مجتمع پرتاب فضای ۴۰ در «ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال»(CCSFS) فلوریدا بلند شد.

سرعت پرتاب فالکون۹ در طول سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، زیرا این قابلیت اطمینان، تطبیق پذیری و قابلیت استفاده مجدد از خود را ثابت کرده است. این موشک در حال حاضر ۱۹۱ ماموریت انجام شده است. چهار نمونه از ماموریت‌های مدارک اسپیس ایکس نیز توسط موشک قوی «فالکون هوی» (Falcon Heavy) انجام شده‌اند.

شرکت «اسپیس ایکس» (SpaceX)، دویستمین ماموریت مداری خود را انجام داد و یک جفت مخابراتی جدید را پرتاب کرد.

مرحله نخست پس از انجام کار خود دوباره بازگشت و درست کمتر از 9 دقیقه پس از بلند شدن، روی «سکوی فرود شناور بدون ‌سرنشین»(ASDS) اسپیس ایکس در اقیانوساطلس فرود آمد. این هشتم بارگیری تقویت کننده قابل استفاده مجدد بود. در همین حال، مرحله دوم به حمل ماهواره‌های «O3b mPower ۱» و « O3b mPower ۲» به سمت مدار میانی زمین ادامه داد. ماهواره‌ها بر اساس برنامه، حدود دو ساعت پس از پرتاب مستقر شدند.

بخوان  لنزی که می‌تواند به آلزایمر را تشخیص دهد
نرم افزار crm سرو بررسی همه جانبه نرم افزار crm سرو نرم افزار crm.