پرداخت ۲۰ هزار تومان و ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه درون شهری رایگان

محمد رضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که تعرفه‌های مخابراتی ۱۲ سال تغییر نکرده اند؛ اظهار کرد: این طرح برای سایر مراکز استان‌ها، ۱۵ هزار تومان و ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و سایر شهرها، ۱۰ هزار تومان و ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان اجرا شد. دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت در راستای حداقل جبران هزینه نگهداری از خطوط تلفن ثابت است.

بیدخام افزود: خطوط مشتریان با هر مبلغ صورت حساب، در صورت عدم پرداخت در دو دوره متوالی قطع و حداقل اعتبار مکالمه مبلغ یک میلیون ریال یا میانگین سه دوره آخر برای کارکرد‌های بالاتر در نظر گرفته می‌شود و در صورت رسیدن به حد اعتبار توسط زیر سیستم اعتباری و هوشمند قطع می‌شود.

او خاطر نشان کرد: پیامک صورت‌حساب برای تمامی مشتریان شهری ارسال می‌شود در صورتی که برای مشتریان روستایی فقط برای صورت حساب‌هایی با بدهی بیش از ۵۰۰۰ تومان پیامک ارسال خواهد شد.

او گفت: مشترکان تهرانی از ابتدای شهریور با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررارت مبنی بر دستورالعمل هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت، می‌توانند با پرداخت ۲۰ هزار تومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا به همان میزان مکالمات بین شهری و همراه دریافت کنند.

مدیرکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران گفت: در محاسبه هزینه‌های قبوض تلفن ثابت، طبق مقررات ۹ درصد ارزش افزوده لحاظ می‌شود.منبع

بخوان  مایکروسافت پس از وحشت به‌روزرسانی درایور ویندوز 11، خواستار آرامش شد