پیدا شدن نشانه‌های جدیدی از حیات در سیاره مریخ


امروزه، مریخ محیط مناسبی برای زندگی نیست و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاره سرخ میلیارد‌ها سال پیش شباهت بیشتری به زمین داشته است و شاید از بین رفته است.

اما نمونه سنگ‌های جدید مریخ که توسط مریخ‌نورد کنجکاوی ناسا جمع‌آوری شده، نشانه‌هایی از عناصر کلیدی حیات در این سیاره را نشان می‌دهند. مریخ‌نورد کنجکاوی نمونه سنگ‌هایی را از دهانه گیل که مکان یک دریاچه باستانی در مریخ است را استخراج کرده است.

بر اساس بیانیه ناسا با استفاده از این نمونه‌ها، دانشمندان توانستند برای اولین بار مقدار “کل کربن آلی” (TOC) موجود در سنگ‌های مریخ را اندازه‌گیری کنند. کربن آلی، پیش‌نیازی برای مولکول‌های آلی است که توسط تمام اشکال شناخته شده حیات ایجاد و استفاده می‌شوند.

سیاره مریخ

جنیفر استرن (Jennifer Stern)، نویسنده اصلی این مطالعه و دانشمند فضایی مرکز پرواز‌های فضایی گادرد ناسا در مریلند، در این بیانیه می‌گوید: “کل کربن آلی” یکی از چندین شاخصی است که به ما کمک می‌کند بفهمیم چه مقدار ماده به عنوان ماده اولیه برای شیمی پری‌بیوتیک و به طور بالقوه بیولوژی موجود است. ما حداقل ۲۰۰ تا ۲۷۳ بخش در یکای سنجش (ppm) کربن آلی پیدا کردیم. این مقدار برابر یا حتی بیشتر از مقادیر موجود در سنگ‌های زمین و شهاب سنگ‌های مریخی است.


بیشتر بخوانید


 منبع