پیری زودرس مغز نوجوانان در پی قرنطینه کوید-۱۹مطالعه‌های جدید، مغز نوجوانان پس از طی کردن قرنطینه‌ی ناشی از همه‌گیری کوید-19، نشانه‌هایی از افزایش سرعت پیری نشان داده است. این مطالعه همچنین نشانگر سلامت روانی ضعیف‌تر بود، اما مشخص نیست که آیا این موضوع با تفاوت‌ها در سن مغز مرتبط است یا خیر.

به گزارش ایسنا و به نقل از گردین، تحقیقات حاکی از علائم پیری زودرس در مغز نوجوانان است که قرنطینه‌ای کوید-۱۹ را از سر گذرانده‌اند.

اسکن‌های مغز 81 نوجوان در ایالات متحده آمریکا که پیش از همه‌گیری، بین نوامبر 2016 تا نوامبر 2019 ثبت شده بود، با اسکن مغزی 82 نوجوان که اسکن مغز آنها در اکتبر 2022 تا مارس 2022 در طول همه‌گیری و پس از لغو قرنطینه جمع‌آوری شده بود، ثبت شد. شده بود، مقایسه کردند.

پس از تطبیق 64 شرکت کننده در هر گروه با در نظر گرفتن عواملی از جمله سن و جنسیت، افرادی دریافتند که تغییراتی را در دوران نوجوانی در مغز رخ می دهد که نازک می شود قشر و رشد هیپوکامپ و آمیگدال، در دوران پس از قرنطینه در گروهی که باعث می شود. اسکن آنها پس از همه گیری ثبت شده نسبت به گروه دیگر بیشتر بوده است. این نشان می‌دهد که چنین فرآیندهایی سرعت گرفته یا به عبارت دیگر، مغز آنها سریع‌تر می‌شوند.

یان گوتلیب (Ian Gotlib)، استاد روانشناسی در دانشگاه دانشگاه استنفورد و نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید: تفاوت سنی مغز (میان این دو گروه) حدود سه سال بود و با توجه به طول قرنطینه کمتر از یک سال، انتظار افزایش زیادی نداشت.

چند شرکت کننده به عنوان نماینده از نوجوانان منطقه خلیج در کالیفرنیا پذیرفتند که در مطالعه شرکت‌هایی که به بررسی تأثیر اولیه زندگی بر سلامت روان در طول بلوغ در سراسر جهان می‌پردازند. در نتیجه، مشتریان از نظرات علائم و ارزیابی ارزیابی قرار گرفتند.

گروهی که پس از قرنطینه اسکن مغز، علائم شدیدتری از اضطراب، عوارض و مشکلات درونی گزارش کرده اند.

گوتلیب می‌گوید که این یافته‌ها با یافته‌های سایر تحقیقاتی که بر همه‌گیری بر سلامت روان نوجوانان مطالعه می‌کنند، همخوانی دارد. وی گفت: سلامت روان با تغییراتی در مغز نوجوانان همراه است که احتمالاً دلیلی برای بروز بیماری است.

اما هنوز مشخص نیست که آیا سلامت روان ضعیف‌تری است که در این مطالعه از پیری سریع‌تر مغز است یا خیر.

گوتلیب می‌گوید: ما هنوز این را نمی‌دانیم. ما از همه شرکت‌کنندگان در سال ۲۰۲۰ اسکن دوباره می‌گیریم تا بهتر بدانیم که آیا این تغییرات ادامه دارند یا با افزایش زمان کاهش پیدا می‌کنند، برسیم.

در افراد مسن، این تغییرات مغزی با کاهش عملکرد شناختی مرتبط است. هنوز مشخص نیست که این مشکل را بر نوجوانان چه تاثیری خواهد گذاشت. اما این اولین مورد است که نشان می‌دهد مشکلاتی در سلامت روان وجود دارد در طول همه‌گیری با تغییراتی که به نظر می‌رسد در نتیجه تأثیری بر ساختار مغز ایجاد می‌کند، ارتباط دارد.

مایکل توماس (مایکل توماس)، استاد علوم اعصاب شناختی در دانشگاه بیرکبک لندن، که در این مطالعه شرکتی نداشت، می‌گوید: این تحقیق، کشمکشی که انسان‌ها به ویژه نوجوانان در طول این بیماری همه‌گیر می‌کنند را نشان می‌دهد که با افزایش خطر و عارضه افزایش می‌یابد. همراه بوده است. اما سخت است بفهمیم تفاوت ایجاد شده در اندازه‌ی ساختار مغز چه تاثیری برای رفتارهای فعلی یا آینده افراد خواهد داشت.

اندازه‌گیری‌های مغز در بزرگ به ما درباره مدارک دقیقی که رفتار را هدایت می‌کنند، اطلاعات نمی‌دهند.

توماس همچنین تاکید می کند که مشخص است که تأثیرات احتمالی نباید منفی باشد و در نظر داشته باشد که برخی از تغییرات شتاب‌زده‌شده توسط مهم‌ترین با عملکرد بالاتر به عنوان مثال در آزمایش مرتبط بودند.

انتهای پیاممنبع