پیش بینی میزان خودکشی به کمک هوش مصنوعی

محققان امیدوارند که این مطالعه زمینه را برای توسعه برنامه‌های مداخله‌ای جدید و رسیدگی به مشکل خودکشی فراهم کند. اسنادر می‌گوید: “ممکن است بتوان از این مدل محاسباتی در سطوح محلی و ایالتی استفاده کرد تا به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای تدوین سیاست‌ها و هدایت منابع» در جهت رسیدگی به این مشکل عمل کند”.


محققان دانشگاه پن آمریکا، می‌گویند: “هدف ما ایجاد شاخصی برای اندازه‌گیری احتمال خودکشی در شهرستان‌های آمریکا است که از طریق یک سیستم هوش مصنوعی کار می‌کند”. آن‌ها داده‌های مراکز کنترل بیماری‌های آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در ۳۱۴۰ شهرستان آمریکا تجزیه و تحلیل کردند.

به گزارش سایت ۲۴.ae، محققان ۱۷ عامل مختلف را که می‌توانند منجر به نرخ بالاتر خودکشی شوند، بررسی کردند. این عوامل بین سلامتی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی متفاوت است. محققان از یک مدل کامپیوتری هوش مصنوعی برای اندازه گیری تاثیر این عوامل بر احتمال خودکشی افراد استفاده کردند.

بیشتر بخوانید


 هوش مصنوعی

 منبع

وب سایت “Medical Express” که متخصص در تحقیقات پزشکی است، به نقل از محقق کریستن اسنایدر، متخصص بهداشت عمومی در دانشگاه پن استیت، نوشت: ” یک سیستم هوش مصنوعی به نام “مرد جوان” هر یک از عوامل را در میزان خودکشی با تعیین میزان خودکشی اندازه گیری می‌کند”.

بخوان  نسخه پولی ChatGPT نزدیک است – و می تواند تأثیر زیادی بر کاربران رایگان داشته باشد