چرا تمرکز کلی اپل بر حریم خصوصی در iOS 16.3 و macOS 13.2 یک معامله بزرگ است


حریم خصوصی و اپل دست به دست هم می دهند – سال هاست که این اتفاق افتاده است و ویدیوی اخیر آن با بازی نیک محمد از تد لاسو برای تبلیغ هفته حریم خصوصی داده ها الهام گرفته شده است.

با این حال، با توجه به اینکه امروز (28 ژانویه) روز حفظ حریم خصوصی داده ها است، مهم است که به سایر ویژگی هایی که می توانید با iPhone، iPad و Mac خود برای محافظت از داده های خود استفاده کنید، توجه کنید.منبع