چین ماه را روی زمین شبیه سازی کرد

این محفظه‌ای خلاء که به طور ویژه طراحی می‌شود دارای یک تفنگ الکترونی برای تولید گرد و غبار با بار منفی، چراغ‌های دوتریوم برای ایجاد پرتوهای فرابنفش برای تولید بار الکتریکی مثبت با ولتاژ پایین و یک صفحه ارتعاشی برای شبیه‌سازی گرد و غبار در هوا است.

پژوهش در این مرکز شبیه سازی با ذرات غباری که خواص مشابه ذرات موجود در ماه را دارند، ساخته اند. این عناصر در کنار هم محفظه‌های ایجاد می‌کنند که امکان آزمایش مواد و وسایل را در شرایطی شبیه‌سازی شده ماه فراهم می‌کند.

لی ادامه داد: در اتاق آزمایش، ما می‌توانیم شش نوع اصلی را از عوامل محیطی شبیه‌سازی کنیم. این مرکز آزمایشی است که می‌تواند عوامل محیطی را شبیه‌سازی کند و عملکرد جامعی را شبیه به محیط واقعی فضایی در جهان کند.

انتهای پیاممنبع

یک دانشمند برجسته چینی ماه گذشته گفته بود که چین در حال کار برای فرود فضانوردان روی ماه پیش از سال ۲۰۳۰ است. این کشور روی سخت‌افزارهای مورد نیاز برای این مأموریت از جمله یک موشک جدید، یک فضاپیمای نسل جدید برای فضانوردان و یک سطح‌نشین کار می‌کند.

این تاسیسات توسط موسسه فناوری هاربین(HIT) مستقر در شهر هاربین در استان هیلونگ جیانگ در شمال شرقی چین توسعه یافته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، دانشگاه چینی یک اتاقک برای شبیه‌سازی شرایط روی سطح ماه ساخته شده تا آماده سازی این کشور برای اکتشافات آینده در ماه کمک کند.

لی لی رئیس موسسه محیط زیست محیطی و مواد در موسسه فناوری هاربین می‌گوید: شبیه‌ساز جامع سطح ماه است که قادر است محیطی بسیار شبیه به شرایط واقعی را شبیه سازی کند، به ما کمک کند مکانیزم ایجاد غبار ماه در چنین محیطی و علوم انسانی در آن باشد. فضاپیماها، لباس‌های فضایی و فضانوردان را می‌فهمیم.

بخوان  جستجوی ایمیل‌ها در جیمیل سریع‌تر می شود

اتاق چینی شبیه سازی شده ماه را برای آماده سازی فضانوردان برای فرود روی قمر زمین ساخت. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ فضانوردانش را به ماه برساند