کاربران توییتر در عجیب‌ترین تغییری که تاکنون داشته‌اند به ایلان ماسک رای می‌دهند تا از قدرت کناره‌گیری کندشکست ایلان ماسک که مسئولیت مدیریت توییتر را برعهده گرفت همچنان ادامه دارد و آخرین فعالیت او ایجاد یک نظرسنجی است تا به کاربران اجازه دهد تصمیم بگیرند که آیا او باید از مدیرعاملی این شرکت کناره گیری کند یا خیر.

در آخر هفته آغاز شد، جایی که با توجه به آستانه (در برگه جدید باز می شود) سیاست جدیدی بلافاصله اعمال شد که کاربران را در صورت به اشتراک گذاشتن پیوندهای سایر شبکه های اجتماعی در توییتر، مانند Mastodon و Instagram، به تعلیق حساب تهدید می کرد.

منبع