کارنامه دولت الکترونیک از خرداد به بعد به‌روز رسانی نشده است

خرداد امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی با عنوان کارنامه دولت الکترونیکی درباره تعداد دستگاه‌های اجرایی و خدمات مشمول دولت الکترونیک با مخاطبان به اشتراک گذاشت.

در ادامه کارنامه دولت الکترونیکی که خرداد امسال منتشر شده و تا به امروز ، به روز رسانی نشده است را ملاحظه کنید.

کارنامه دولت الکترونیک

 منبع

در همین راستا و برای دریافت آخرین آمار از خرداد به بعد، باشگاه خبرنگاران جوان از باقری اصل، دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات و شاه حسینی، مدیر روابط عمومی وزارت اطلاعات و ارتباطات درخواست داده کرد که  متاسفانه پاسخی دریافت نکرد.

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم.