کاهش وزن ناخواسته در سالمندان سالم باعث کاهش طول عمر می‌شود

کاهش وزن، افزایش وزن هیچ ارتباطی با شرایط محدودکننده زندگی در میان سالمندان سالم نداشت.

در نهایت، نتایج نشان داد که وزن بیش از 10 درصد می‌تواند خطر مرگ را در مردان و سالمند افزایش دهد. نتایج به دست آمده به عنوان می‌کند، مردان مسن سالم به طور ویژه بیشتر در معرض خطر هستند.

در این مقاله که نتایج آن در شبکه JAMA Open منتشر شده است، منتشر شده است: مجله بر اساس دانش ما، بالینی تغییر وزن در جمعیت افراد مسن نسبتا سالم، بدون بیماری‌های محدودکننده زندگی به خوبی ثبت نشده است.

نتایج این پژوهش روی سالمندان سالم نشان می‌دهد که باعث کاهش وزن با افزایش مرگ و میر می‌شود. مردان مسن آگاه باشند.

این پژوهش به سرپرستی دکتر منیره حسین از دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا انجام شده است. پزشکان برای انجام این مطالعه ۱۷ هزار سالمند در استرالیا که نزدیک به ۷۰ سال سن بودند و همچنین بیش از ۲۰۰۰ کشور بالای ۶۵ سال در ایالات متحده را معاینه کردند. وزن شرکت‌ها در معاینه‌های سالانه بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ اندازه‌گیری و ثبت شد.

اکنون یک پژوهش جدید تحقیق کرده است که این موضوع را می فهمد. این پژوهش نشان می‌دهد که کاهش وزن در افراد مسن سالم ممکن است با مرگ زودرس و همچنین شرایط محدودکننده زندگی همراه باشد. این می‌تواند دلیلی برای عواملی از جمله موارد بیماری باشد که ممکن است از آن بیاطلاع باشند.

در این مطالعه، شرکت‌کنندگانی که به بیماری‌های قلبی، زوال عقل، ناتوانی‌های جسمی یا بیماری مزمن مبتلا بودند، حذف شدند. همچنین افراد مسنی که به تازگی در بیمارستان بستری شده بودند، کنار گذاشته شدند.

بخوان  چین موتور موتور را برای فرود روی ماه آزمایش کرد

بیشتر از افراد با افزایش سن، کاهش وزن اما پیشرونده را تجربه می‌کنند. آنچه گفته شد، افراد مسن با مشکلات سلامتی، کاهش می‌دهند. با این حال، اطلاعات کمی در مورد کاهش وزن در سالمندان سالم وجود دارد.

یک پژوهش جدید ادعا می‌کند که کاهش ناخواسته در سالمندان سالم با شرایط محدودکننده طول عمر مرتبط است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، معمول است که افراد مسن را با مشکلات سلامتی، وزن کم می کنند؛ با این حال، اطلاعات کمی در مورد کاهش وزن اینچنینی در افراد مسن «سالم» وجود دارد.

در پایان این مقاله، پژوهش‌های بیشتر برای تعیین دقیق‌تر ارتباط بین کاهش وزن و شروع بیماری‌های مورد نیاز است و اینکه آیا پژوهش‌های بای یا آزمایشگاهی می‌آیند را می‌توان انجام داد که مداخله زودهنگام ممکن است برای آنها وجود داشته باشد، شناسایی شود؟

پژwheharane meی‌گndhnd berrsی کahahش vزn emhem est ، ، زی زی amesahahna essasah مnahah مnahnah آشکnahah آشکndhnahnahnhhnhnhnhnhnگhnhhnhehnhehnhnhhnhehnhehnhhnhehnhnhhnگ

انتهای پیاممنبع