کشف شواهدی از تشکیل یک سیاره نوپا

اکنون ستاره‌شناسان در مرکز فیزیک کیهانی هاروارد (CfA) آمریکا یک روش جدید برای شناسایی سیارات کوچک پنهان شده در قرص‌های پیش‌سیاره‌ای (protoplanetary disks) ابداع کردند و از این طریق به شواهدی از وجود یک سیاره کوچک مشابه نپتون یا زحل دست یافتند.

به گفته ستاره‌شناسان و فیزیکدان‌های کیهانی، سیاره‌ها در قرص‌های پیش‌سیاره‌ای (protoplanetary disks) متولد می‌شوند که در واقع حلقه‌هایی از گرد و غبار و گاز در پیرامون ستارگان جوان و نوپا هستند. هر چند صد‌ها مورد از این قرص‌ها در سراسر کیهان شناسایی شده‌اند، اما رصد تولد و شکل گیری واقعی سیارات در این محیط‌ها دشوار بوده است.

اکنون آن‌ها با مدل‌های رایانه‌ای می‌توانند به وجود سیارات نوپا پی ببرند. با این روش یک سیاره نوپا به اندازه حدود نپتون یا زحل رصد شده که در حدود یک تا سه میلیون سال قدمت دارد و در مقایسه با سیارات دیگر جوان محسوب می‌شود.منبع

محققان می‌گویند ردیابی و رصد مستقیم سیارات جوان و نوپا کاری چالشی است و تاکنون تنها در یک یا دو مورد موفق بوده اند. این سیارات در لایه‌های ضخیمی از گاز و غبار قرار دارند و مشاهده آن‌ها بسیار دشوار است، اما در عوض دانشمندان باید به دنبال سرنخ‌های دیگر از وجود یا تشکیل این سیارات در زیرغبار باشند.

بخوان  کشف قورباغه‌ای که صدای اردک می‌دهد