کشف مهم چینی درباره ساختار ستارگان

در سال ۲۰۱۴، اخترشناسان استرالیایی قدیمی‌ترین ستاره‌های را که توسط بشر شناخته شده است، مشاهده کردند. آن ستاره یک غول قرمز نوع K به نام” SMSS0313-6778 “بود که روی آن لیتیوم، کربن، منیزیم و کلسیم مشاهده شده بود. با این حال، منشا کلسیم این ستاره همچنان یک راز باقی مانده بود.

انتهای پیاممنبع

“هه جیان‌جون”(He Jianjun) اولین نویسنده این مطالعه از دانش‌سرای عالی پکن گفت: آزمایشگاه زیرزمینی جین‌نگ چین می‌تواند روی پرتوهای کیهانی را تا حد زیادی کاهش دهد و شرایط محدود به فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از چینادیلی، بر اساس مطالعه‌های اخیر که در «نیچر» (nature) منتشر شده است، تحقیقات چینی با استفاده از تجهیزات مجله‌ترین آزمایشگاه‌های زیرزمینی جهان در استان سیچوان در غرب چین، منشا کلسیم را در اولین ستاره‌ها شناسایی کردند. آزمایشگاه زیرزمینی جین پینگ چین(CJPL) با مساحت ۲۴۰۰ متر در زیر کوهی در استان سیچوان قرار دارد و در دسامبر ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرد.

چرخه سی‌ان‌او (CNO cycle) یکی از دو واکنش هسته‌ای است که استارگان با آن هیدروژن را به هلیم دگرگون می‌سازند.

مجله علمی ادبی “نیچر” بیان کرد که این مطالعه یک موفقیت بزرگ است و بینش وجود دارد برای مطالعاتی درباره اخترفیزیک هسته‌ای در آینده ارائه می‌دهد. اخترفیزیک هسته‌ای یکی از شاخه‌های فیزیک هسته‌ای است که به بررسی ترکیبات شیمیایی مختلف توسط واکنش هسته‌ای در فضا می‌پردازد. این فرآیند تولید، بوسیله واکنش هسته‌ای حاصل از انفجار بزرگ آغاز شد، اما همچنان در نقاط بسیار گرم مانند ستاره‌ها، نواخترها و ابرنواخترها ادامه دارد.

بخوان  تایید مجدد نظریه اینشتین با یک مدل جدید ادغام سیاه‌چاله‌ها

آزمایشات چینی فوق العاده مربوط به این ستاره را در آزمایشگاه زیرزمینی جین پینگ چین(CJPL) انجام دادند. سپس با موفقیت این فرضیه را تأیید کردند که کلسیم یک واکنش کلیدی از چرخه‌های کربن، نیتروژن و مواد شیمیایی «چرخه سی‌او» (C cycle) باعث می‌شود که این موضوع منشا در ستاره یاد شود را می‌توان کرد.

علم چینی در مطالعات بعدیشان بیان کرد منشا کلسیم را در ساختار اولین استارگان شناسایی کرده‌اند.