کشف یک سیاره فراخورشیدی ۱۳ برابر مشتری

ستاره‌شناسان بر این باورند که مقدار جرمی که یک سیاره می‌تواند داشته باشد، از نظر نظری محدود است. این فرضیه می‌کند که این سیاره‌ها به دسته خاصی از سیاره‌ها مربوط می‌شوند که شکل‌گیری و این گروه شناسان آن‌ها هنوز برای ستاره‌های ناشناخته است.

اکنون ستاره‌شناسان هنگام بررسی انبوه داده‌های تولید شده توسط TESS به یک گلوله کیهانی برخورد کرده و در کمال تعجب، جرم این سیاره فراخورشیدی نزدیک به ۱۳ برابر سیاره مشتری است.

ماهواره نقشه‌بردار سیاره‌های فراخورشیدی گذران (TESS) متعلق به ناسا یکی از این ماموریت‌ها است که به جستجوی سیاره‌های فراتر از منظومه شمسی مشغول است.

این مقاله می‌افزاید که سیاره فراخورشیدی TOI-463b ارزش افزوده به جمعیت کمتر از پنج سیاره غول پیکر با جرم بالا و در منطقه همپوشانی کوتوله قهوه‌ای کم‌جرم است. به زبان ساده، این سیاره می‌تواند در مکان بین ستاره‌های کوتوله قهوه‌ای و سیاره‌ها قرار گیرد. کوتوله‌های قهوه‌ای اجرا می‌شوند که جرمی بین سیاره‌های غول‌پیکر مانند مشتریان و کوچک‌ترین ستاره‌ها هستند.

یک سیاره فراخورشیدی عجیب

این مقاله برای انتشار در مجله Astronomy & Astrophysics Letters پذیرفته شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، جهان گسترده و در حال گسترش ما پر از اجرام کیهانی متنوع و عجیب است و میلیون‌ها میلیون از آنها، منتظر کشف‌شدن هستند.

این گروه دارای TOI-4663b با استفاده از اندازه‌گیری‌های سرعت شعاعی رمزگشایی است که تخمین زده شده ۱۲.۸۹ برابر مشتری است.

ستاره‌شناسان هنگام بررسی انبوه داده‌های تولید شده توسط کاوشگر TESS ناسا به گلوله کیهانی برخورد کردند که یک سیاره فراخورشیدی عظیم با جرم ۱۳ برابر سیاره مشتری است.

بخوان  نیجریه و رواندا اولین امضای آفریقایی امضا کننده پیمان آرتمیس

TESS مجموعه‌ای از دوربین‌های مختلف برای انجام یک بررسی همهجانبه استفاده می‌کند و با استفاده از آنها، اندازه، تراکم و مدارک یک گروه بزرگ از سیاره‌های کوچک از جمله نمونه‌هایی از دنیای سنگی در مناطق بزرگ سکونت استارگان میزبان را می‌سنجد.

در این مقاله پژوهشی آمده است: این یکی از پرجرم‌ترین و متراکم‌ترین سیاره‌های غول پیکر گذری است که تا امروز شناخته شده است.

این گروه اشاره می کند که مقدار ۱۰ تا ۱۳ برابر به عنوان بالاترین جرمی برای یک سیاره تخمین زده می شود.

این سیاره موسوم به TOI-463b توسط گروهی از ستاره‌شناسان به سرپرستی آکانکشا خاندلوال (Akanksha Khandelwal) از آزمایشگاه پژوهش‌های تحقیقاتی در مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس داده های TESS، شعاع این سیاره فراخورشیدی 1.042 برابر مشتری است. این سیاره فراخورشیدی در مداری ۷.۲۵ روزه به دور ستاره‌ای در فاصله ۷۳۰ سال نوری از ما می‌چرخد.

انتهای پیاممنبع

در نهایت، این سیاره فراخورشیدی جدید را می‌توان درک کرد از شکل‌گیری کوتوله‌های قهوه‌ای و سیاره‌های غول‌پیکر را کامل کند.

این کشف، کنونی ما را از شکل‌گیری سیاره‌ها به چالش می‌کشد.

کاوشگر TESS همچنین هدف‌های اولیه را برای تسلط بیشتر توسط تلسکوپ فضای جیمز وب و سایر تلسکوپ‌های زمین‌های فضایی و آینده‌ای ارائه خواهد داد.

کاوشگر TESS در واقع یک فضای تلسکوپی است که ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به فضا پرتاب و هدف آن به عنوان ادامه برنامه کاوشگران، جستجوی سیاره‌های فراخورشیدی بیشتر در فضای ۴۰۰ برابری ماموریت کپلر با استفاده از روش گذر است که در آن‌ها به‌ویژه می‌رود. در مدار ستاره‌های پر نور اطراف در فاصله‌هایی که امکان آن وجود داشته باشد، قرار دارند.

بخوان  محتوای Apple Vision Pro را می توان از طریق AirPlay به سایر دستگاه های اپل ارسال کرد

در مقایسه با حدود 300 سیاره فراخورشیدی که پیدا می‌شود، انتظار می‌رود که این کاوشگر موفق به پیدا کردن بیش از 20 هزار سیاره فراخورشیدی دیگر شود.