کشف 100 هزار تنوع ژنتیکی که بر آن تأثیر می‌گذارددانشگاه علوم پزشکی استرالیا در مطالعه اخیر کوئین بیان کرد و 12 هزار تنوع تیکی بر روی افراد تأثیرگذار می‌گذارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، قد یک ویژگی مشخص است که بیشتر به مردان مربوط می شود تا زنانگی. قد یک ویژگی با وراثت پذیری بالا است، به این معناست که ژن‌های به ارث رسیده به طور کامل در تعیین قد افراد کنترل هستند. 8 درصد از تفاوت بین افراد توسط عوامل ژنتیکی می‌شود.

در یک مطالعه جدید، دانشگاه کوئینزلند و 600 محقق سازنده در بزرگترین ارتباط ژنومی(GWAS) تنوع ژنتیکی را که بر قدیم تأثیر می‌گذارند، شناسایی کرده‌اند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های 5.4 میلیون نفر، آنها 12 هزار نوع ژنتیکی را کشف کردند که بر قد می‌گذارند. این تنوعات ژنتیکی 40 درصد از علت تفاوت‌های قدیم را توضیح می‌دهند.

این مطالعه راه را برای استفاده از دی.ان.ای برای پیش‌بینی دقیق‌تر قد افراد هموار کرده است.

دکتر “لوئیک ینگو”(Loic Yengo) و پروفسور”پیتر ویچر”(Peter Visscher) دکتر “لوئیک ینگو”(Loic Yengo) و پروفسور”پیتر ویچر”(Peter Visscher) دکتر “لوئیک ینگو”(Loic Yengo) و پروفسور”پیتر ویچر”(Peter Visscher) دکتر “لوئیک ینگو”(Loic Yengo) و پروفسور”پیتر ویچر”(Peter Visscher) محقق مطالعه از مؤسسه بیولوژی مولکولی دانشگاه کوئینزلند گفتند: در حال حاضر، قد کودک با استفاده از قد والدین بیولوژیکی آنها به بهترین وجه پیش بینی می شود، اما با استفاده از این داده‌های ژنومی، پزشکان اطفال قادر خواهند بود تخمین بهتری به دست آورند. این یافته‌ها همچنین می‌تواند در تحقیقات پلیس برای پیش‌بینی، از نمونه دی.ان.ای در صحنه جرم نیز استفاده شود.

آنها افزودند: در مطالعات کوچکتر، یافته‌ها در ژنوم پراکنده به نظر می‌رسند، اما حجم وسیعی از نمونه‌ها در این مطالعه به این معنی است که برای اولین بار، ما شاهد خوشه‌بندی عوامل مرتبط با قدیم، به‌ویژه در ژنوم پراکنده‌های نزدیک در اختلال رشد اسکلتی هستیم. .

در حالی که این یک بزرگ است اما تعداد زیادی به جمع آوری داده های ژنتیکی متنوع تر دارند.

دکتر ینگو در انتها گفت: ممکن است برای تکمیل این کار به ۲۰ میلیون نمونه دیگر نیاز داشته باشید.

انتهای پیاممنبع