کفی‌های هوشمندی که از خوردن و افتادن جلوگیری می‌کنند

ایده این است که اگر کارفرمایان ببینند که حوادثی در یک منطقه رخ می دهد، تغییری در آن منطقه ایجاد می کند. به‌علاوه، اگر به نظر می‌رسد که یک کارگر مکررا به موقعیت مکانی خود توجه کند، به شدت سُر خورده، زمین خورده یا افتاده است، می‌توانم او را بدون خطر پایین‌تر منصوب کنم.

این کفی که در کفش‌های معمولی قرار می‌گیرد، دارای تجهیزات الکترونیکی از جمله یک ماژول GPS، یک «واحد اندازه‌گیری اینرسی» (IMU) و حسگرهای فشار است. GPS، مکان‌هایی که کاربر می‌کند، IMU و حسگرها را به‌ترتیب حرکات پا و تغییر فشار برای تشخیص می‌کند.

پژوهشگران سنگاپور، کفی‌های هوشمند را ابداع کرده‌اند که می‌توانند از خوردن و افتادن کاربران خود جلوگیری کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، اگر لغزش، زمین خوردن و افتادن مکررا در یک منطقه از محل کار رخ دهد، کارفرمایان باید در مورد آن بدانند تا مشکل را حل کنند. یک کفی هوشمند جدید، برای ارائه چنین اطلاعاتی طراحی شده است تا در صورتی که کارکنان فراموش کنند مراقب باشند، کفی از خوردن آنها مانع شود.

«چیا لی پنگ» (Chia Lye Peng)، کارت فلکسوسنس، گفت: کاهش‌های ناشی از لغزش، به دلیل دست دادن بهره‌وری، هزینه‌های پزشکی و اداری، هزینه‌های قابل توجهی را برای شرکت‌های بیشتر همراه دارند. ما معتقدیم که ما می‌توانیم از حوادث جدی کمک کند.

انتهای پیاممنبع

الگوریتم‌های سفارشی‌سازی‌شده با تجزیه و تحلیل این داده‌ها در لحظه، قادر به شناسایی ترکیبات گویایی هستند که نشان می‌دهند کاربر سُر خورده، زمین خورده یا افتاده است. زمان و مکان این حوادث را می‌توان در یک اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند به صورت آنلاین مشاهده کرد.

بخوان  ماهواره‌ای که از جنگل‌ها نقشه برداری می‌کند

این دستگاه پوشیدنی از طریق مشارکت بین «دانشگاه ملی سنگاپور»(NUS) و شرکت «فلکسوسنس»(FlexoSense) در حال توسعه است. این پروژه به سرپرستی پروفسور «لیم چوی تک» (Lim Chwee Teck)، پژوهشگر «دانشگاه ملی سنگاپور» (NUS) انجام می‌شود.