کلاه‌ایمن، ایمان‌تر می‌شود – ایسنااستاد با نانولوله‌کربنی، موفق به ساخت فوم جالبی شدند که می‌توان ۳۰ برابر بهتری نسبت به آسترهای کلاه ایمنی در آمریکا داشته باشد.

به گزارش ایسنا، از بلندی تا یک تکل خشن در فوتبال، ضربات بیشتر به سر در زوایای عجیب و غریب رخ می دهد. این نوع ضربات به سر حرکت‌های چرخشی و خطی ناخواسته‌های می‌شود. این نوع حرکت‌های چرخشی می‌تواند باعث فشار برشی و آسیب مغزی شود. به تازگی یک ماده فوم‌مانند سبک وزن ساخته شده است که می‌تواند بیشتر یا تمام فشار وارد شده به مغز را دفع کند.

این فوم توسط مهندسان دانشگاه ویسکانسین -مدیسون ساخته شده است که در آن از نانولوله‌های کربنی به صورت عمودی استفاده می‌شود. این نانولوله‌ها می‌توانند مقدار زیادی از انرژی حرکتی چرخشی حاصل از یک ضربه را از بین ببرند. چنین فومی می‌تواند به عنوان یک ماده پوششی در کلاه ایمنی استفاده شود، این فوم با تضعیف انرژی حرکتی چرخشی از رسیدن به مغز، می‌تواند صدمات آسیب مغزی را کاهش دهد یا حتی از آن جلوگیری کند.

در حقیقت، این ماده جدید در جذب فشار برشی ۳۰ برابر عملکرد بهتری نسبت به فوم مورد استفاده در آسترهای کلاه ایمنی آمریکا دارد.

راماتاسان تواماران از بررسی این پروژه می‌گوید این ماده چشم‌اندازهای تازه‌ای برای ساخت کلاه ایمنی ایجاد می‌کند. کلاه‌هایی که می‌توانند به شدت جلوی ضربه را بگیرند.

در حال حاضر، در برخی از کلاه ایمنی سعی می‌شود با استفاده از لایه‌هایی که در کلاه وجود دارد، حرکت کشویی بین پوسته داخلی و بیرونی کلاه ایمنی رخ می‌دهد که این کار حرکت چرخشی به کلاه را به حداقل می‌رساند. با این حال این لایه‌های متحرک انرژی حاصل از فشار برشی را از بین نمی‌برند. حTHی memی‌tunt گفth کahoctatt b'arde فشdden شalah dealah dehaher ضarebh bedare شdare شdhdh و hemی‌thand bhandhnd behthand be ب ب keی eke آ keی shesیbend be آ keی shesیbend. اما در این فناوری جدید، از آنجایی که به لایه کشویی متکی نیست، این کاستی نیز در آن وجود ندارد. در عوض که این لایه فشرده می‌شود، انرژی حاصل از فشار را دفع می‌کند.

بخوان  نتایج امیدوارکننده آزمایش اولین واکسن برای مقابله با قارچی

این پیشرفت بر اساس تحقیقات قبلی وی در مورد فوم‌های نانولوله کربنی عمودی به دست آمده است. در آن تحقیقات، با موفقیت جذب شوک فوق‌العاده‌ای را با این نانولوله‌ها تجربه کردند. این ماده از نانولوله‌های کربنی تشکیل می‌شود که با دقت در ساختارهای سیلندری بسته‌بندی شده می‌گیرند. معماری جدید این ماده که دارای ویژگی‌های ساختاری منحصر به فرد در موارد مختلف است، به این مواد دارای ویژگی‌های استثنایی می‌شود.

علاوه بر این، چندین بار نشان داده شده است که فوم‌های نانولوله کربنی عمودی تراز شده است، حرارتی که باعث می‌شود این ماده باعث شود که کلاه ایمنی از این ماده برای خنک نگه داشتن سر در محیط گرم مناسب باشد.

انتهای پیاممنبع