گام های مهم چینی در استفاده از هیدروژل ها در دستگاه چاپ ۳ بعدی

به گفته «موسسه فیزیک شیمی لانژو» (LICP) آکادمی علوم چین، چینی چینی در استفاده از هیدروژل‌هایی با کارایی بالا در دستگاه‌های کاربردی چاپ سه‌بعدی به پیشرفت‌های دستی بزرگ.

انتهای پیاممنبع

هیدروژل‌های معماری به طور خاص در حوزه پزشکی زیستی، ربات‌های و الکترونیکی پذیرنده استفاده می‌شوند، اما همچنان چالش‌های مهم در دستیابی به سختی و مدل‌سازی شکل مورد نظر به طور همزمان وجود دارد. محققان با استفاده از دستگاه‌های چاپ سه‌بعدی که به‌طور مستقل توسعه یافته‌اند و با تنظیم اتصال عرضی مواد در مقیاس مولکولی، فرایند تغییر شکل کنترل‌شده هیدروژل را دریافتند.

در این مطالعه با استفاده از هیدروژل‌های با کارایی بالا و تکنیک چاپ سه‌بعدی، سه دستگاه کاربردی مانند لختی هیدروژل، استنت‌ها و لنزهای تماسی را توسعه دادند. دریچهٔ سه‌لَختی (دریچه سه‌لغه‌ای) دریچه‌ای است که بین دهلیز راست و بطن راست قلب قرار گرفته است و شامل سه دهان است. به‌طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز راست وارد بطن راست می‌شود. مطالعات این مطالعه همچنین یک روش توسعه مواد برای هیدروژل‌های ایجاد شده توسط چاپ سه‌بعدی است که در زمینه‌های مختلف از موارد نظارت بر سلامت و ربات‌های پذیرفته‌شده، ارائه می‌شوند.

نتایج این مطالعه در مجله « Advanced Functional Materials » منتشر شده است.

زیست‌تقلید (Biomimetics) یا زیست‌همانندسازی، تقلید از الگوها، سامانه‌ها و عناصر طبیعت با هدف حل مشکلات پیچیده انسان است. در حقیقت این علم مدل‌های طبیعی بیولوژیکی است که با مطالعه فیزیولوژی آنها می‌توان سامانه‌های نوین فناورانه را طراحی و ساخت. ساختارها و مواد با سازگاری مناسب در موجودات زنده در طول زمان از طریق انتخاب طرح طبیعی یافته‌ها. علم زیست تقلید باعث ایجاد فناوری‌های جدید با الهام از راه حل‌های زیستی در اندازه‌های کلان و نانو شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از چینادیلی، این مطالعه از موسسه فیزیک شیمی لانژو، استراتژی «مهندسی پیوند هیدروژنی زیست‌تقلید» را در دستگاه‌های هیدروژل فوق‌سخت‌شده با چاپ فناوری سه‌بعدی ساخت و مواد و فناوری‌های لازم را برای مدل‌سازی شبیه‌سازی‌شده و ابزارهای پزشکی ارائه کردند.