گوگل بار دیگر تغییر محتوای مسدودکننده کروم را به تعویق انداختگوگل دارد اعلام کرد (در برگه جدید باز می شود) که API برای آخرین پلتفرم افزونه خود برای مبتنی بر Chromium مرورگرهای وبمانیفست V3 (MV3)، بار دیگر به تعویق افتاد و انتظار می‌رود این شرکت تا مارس 2023 به‌روزرسانی شود.

آخرین توسعه فقط یک ماه قبل از مهلت اصلی ژانویه 2023، که در اوایل سپتامبر 2022 اعلام شد، قرار بود اجرایی شود. به نظر می رسد گوگل در مورد این تغییر، به عنوان یک تغییر دیگر، دچار آشفتگی شده است تاخیر تا ژانویه 2024 در اواخر سپتامبر دنبال شد، البته فقط برای کاربران سازمانی Google Chrome.منبع