۱۰ گوشی پرطرفدار هفته (۳ مرداد)

اما گوشی Xiaomi Redmi Note ۱۱ از رده ششم به رتبه چهارم نقل مکان کرده و بالاتر از گوشی Samsung Galaxy A۵۳ ۵G در جدول ایستاده است. گوشی Galaxy A۵۳ هفته قبل نیز در رده پنجم بوده است.

گوشی Apple iPhone ۱۳ Pro Max نیز که مدت‌ها است در نیمه پایینی جدول پرطرفدارترین گوشی‌های هوشمند هفته قرار دارد از رده هفتم به رده ششم نقل مکان کرده است.

در فهرست پرطرفدارترین گوشی‌های هوشمند این هفته، گوشی Nothing phone ۱ همچنان صدرنشین است و رتبه نخست هفته قبل خود را حفظ کرده است.

۱۰ گوشی پرطرفدار هفته


اما گوشی Xiaomi ۱۲S Ultra با یک سقوط آزاد از رده دوم تا رده هفتم جدول پایین رفته است و بالاتر از گوشی هم تیمی خود یعنی Xiaomi Redmi K۵۰i ایستاده است. گوشی K۵۰i به تازگی وارد جدول شده و رده هشتم را در بدو ورود، به خود اختصاص داده است.

رتبه دوم جدول نیز در اختیار گوشی تازه به فهرست اضافه شده Google Pixel ۶a است. اما گوشی Samsung Galaxy S۲۲ Ultra ۵G مثل هفته قبل در رده سوم دیده می‌شود.

گوشی Apple iPhone XR نیز رتبه نهم هفته قبل خود را حفظ کرده و بالاتر از گوشی تازه وارد Samsung Galaxy A۱۳ در جدول پرطرفدارترین گوشی‌های هوشمند این هفته دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید
منبع