۵ سایت برتر سال ۲۰۲۲ برای تست سرعت اینترنت 1 بیتی

البته سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به پنج برابر سرعت دانلود ADSL است و سرعت آپلود آن نیز ۱۰ برابر سایت 1biti ADSL است. تفاوت اینترنت VDSL با ADSL چیست؟ این طرح قیمت اینترنت ADSL ویژه مشتریانی است که نیازمند خرید اینترنت ADSL با حجم ترافیک نسبتا متوسط هستند. در اینجا نگاهی به موانع و چالشهای اینترنت اشیا و حجم دادههایی که به همراه آنها به وجود میآیند خواهیم داشت. سال آینده به احتمال فراوان 5جی به پرواز درخواهد آمد و پوشش گستردهتری را شاهد خواهیم بود. زنجیره قالب (Blockchain) در واقع یک پایگاه داده غول پیکر است که به جای مستقر شدن در یک قدرت مرکزی، روی هزاران گره رایانه ای توزیع شده است؛ این تکنولوژی که از جمله مهم ترین فناوری های بشر ساخته در سال های بعد 2010 به شمار می رود، در ابتدا فقط برای تبادل ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین به وجود آمد ولی برخی امتیازات آن باعث شد Blockchain برای ارائه سرویس های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

در اختیار داشتن اطلاعات در مورد تولید محصولات و خدمات منجر به تسهیل زندگی بشر میشود. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد، هرچند اینترنت اشیا دروازه بزرگ و مهمی برای ورود به دنیایی باقابلیتهای بیشتر برای بشر بازکرده، درعینحال، تهدیداتی بزرگتر از همیشه نیز متوجه زندگی ما کرده است. استفاده از IoT در عمل یک چیز است ولی توسعه دستگاههای مناسب IoT برای خدمت به مصرفکنندگان و شرکتها داستانی کاملا متفاوت است. به گفته داروین کولی، مدیر خدمات دارویی این مرکز، بهکارگیری این سیستم کل مدیریت دارویی مرکز که شامل ایستگاههای بیهوشی که بر مواد تحت کنترل در اتاقهای عمل نظارت دارند، کابینهای خودکار و ایمن که داروهای موجود در ایستگاههای پرستاری را ردیابی و توزیع میکنند، نوار گردانه مدیریت کالاهای موجود در داروخانه که میزان داروها را ثبت میکند و به هنگام نیاز به دارو بهطور خودکار سفارش دهی را انجام میدهند را تحت پوشش قرار میدهد. به گفته داروین کولی، مدیر خدمات دارویی مرکز پزشکی Great River، این فرآیند برای این مرکز که با هزاران قلم دارو سروکار دارد نزدیک به چند ماه زمان برده است. فناوری ایران بیشترین سهم از اولین بودجه دولت سیزدهم برای وزارت ارتباطات؛ پای شبکه ملی اطلاعات در میان است؟

لایه فوق، شامل دستگاههای فیزیکی نظیر کابل شبکه و آداپتورهای شبکه است. اینترنت اشیا از درون، اکوسیستم گستردهای از اشیا فیزیکی متصل به اینترنت است که نهتنها قابلیت شناسایی خود رادارند بلکه توانایی برقراری ارتباط با دادههای تولیدشده توسط دیگر اشیا موجود درون یک شبکه را نیز دارند. روابط عمومی های سنتی درحرکت به سمت روابط عمومی دیجیتال نیاز به کسب مهارت های دیجیتالی برای استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی دارند و وجود روابط عمومی دیجیتال دلیل حذف تمامی رفتارهای سنتی نیست. استفاده از انقلاب اینترنت اشیا، مستلزم ایجاد شبکه سراسری، حسگرهای کمهزینه و میکروالکترونیک است که تقریباً امکان اتصال به اینترنت را برای تمامی اشیا فراهم آوردند. رایجترین روش برای خودکار کردن این فرآیند این است که اجازه دهیم هوش مصنوعی طرحهای شبکهای ممکن زیادی را ایجاد کند و اجازه دهد شبکه به طور خودکار هر یک از آنها را امتحان کند و بهترین آنها را انتخاب کند. در هر حال همانطور که چت بات ها گفتگو کردند، از زبان انسانی منحرف شدند (برنامهنویسی شده به انگلیسی) و با زبان خودشان شروع به گفتگو کردند. بر همین اساس مجمع جهانی اقتصاد نیز در این میان نظر بیش از ۸۰۰ مدیر و متخصص دنیای تکنولوژی را پرسیده و به این یقین دست یافته که در چه زمانی، کدام نوع از فناوری ها می تواند به شکلی فراگیر و تجاری، در اختیار کاربران قرار بگیرد.

بر اساس آماری که از سایت Visual Capitalist منتشر شده، در سال 2021 ارزش برند آمازون بیشترین رشد و ارزش برند تسلا سریع ترین رشد را در میان غول های دنیای تکنولوژی داشته اند. این غول چینی در سال 1998 تاسیس شد.در خصوص محصولات این شرکت می توان به سیستم عامل های تجارت الکترونیک، شبکه های اجتماعی، درگاه های اینترنتی، سیستم های پرداخت، خدمات اینترنتی، بازی های چندنفره موبایل و تلفن های هوشمند اشاره کرد که در زمینه خود موفق ترند. مقاله تورینگ با عنوان “ماشین آلات محاسباتی و هوش” (1950) و به دنبال آن، آزمون تورینگ، هدف و چشمانداز اساسی هوش مصنوعی را ایجاد کرد. در اين مقاله توضیحات جامعی درباره مفهوم اینترنت اشیا ارائه شد. لجستیک هوشمند، مدیریت دانش، خانههای هوشمند، خردهفروشیها، شهر هوشمند، سلامت هوشمند، مدیریت انرژی، بانکداری هوشمند و غیره جایگاههای در مرکز توجه مفهوم اینترنت اشیا هستند. اگرچه امروزه اینترنت اشیا (IoT) برای بسیاری از مشاغل یک نیروی تحولگرا است اما چند بخش در صنعت و اقتصاد وجود دارند که به طور ویژه میتوانند از این مفهوم بهره ببرند.

این برنامهای است که کارگزاران جمهوری اسلامی در دستور کار دارند اما ظاهرا بودجه لازم برای تحقق آن در اختیارشان نیست. بهطور مثال، طبق قانون مراقبتهای بهداشتی فعلی ایالاتمتحده، بیماران برای دسترسی به سوابق پزشکی خود حق قانونی دارند. سیستم بارکد خودکار بهگونهای طراحیشده است که میتواند میزان دوز درست داروی تجویزشده برای بیماران را کنترل و ردیابی کند. Artificial intelligence در حوزه پزشکی و مراقبهای بهداشتی میتواند نقش حیاتی ایفا کند. اپل برای تبلیغ و ترویج محصولات خود، آنها را بهطور هوشمندانهای در فیلمهای هالیوودی نمایش میدهد تا بهطور نامحسوس با بهرهگیری از تاثیر استفاده از این محصولات توسط سوپرستارههای دنیای سینما، مشتریان را ترغیب به خرید آنها کند. امروزه همه نوآوریها از اساس پیرامون فناوری شکل میگیرند، در دنیای کنونی افراد زیادی در تلاش برای راهاندازی کسبوکار شخصی هستند.

مبیننت با تامین تجهیزات سختافزاری، ارائه زیرساختهای ارتباطی و توسعه پلتفرم چندوجهی اینترنت اشیا، بستر مناسبی برای حرکت به سمت استفاده از راهکارهای نوین دیجیتالی در زمینه هوشمندسازی کشاورزی، تولیدات صنعتی، حملونقل، خدمات شهری، مدیریت هوشمند انرژی و بسیاری از حوزههای کاربردی دیگر فراهم کرده است. نظارت هوشمند، حمل و نقل امن و خودکار، سیستمهای مدیریت مصرف انرژی دقیق و نظارت بر محیط زیست، نمونههایی از برنامههای حوزه اینترنت اشیا در زمینه شهرهای هوشمند است. گوشیهای هوشمند باقابلیت اسکن بارکدها یا برچسبهای RFID، این توانایی رادارند تا به بزرگترین و برجستهترین نقش در زمینه برنامههای کاربردی تجاری اینترنت اشیا تبدیل شوند. مشخص است که برنامههای IoT ظرفیت بالایی برای بسیاری از مشاغل تجاری دارند. مشتریان امروز بیشازاندازه آگاه، سختگیر و وسواسی برای انتخاب کردن هستند. 4. انواع شبکههای موبایل را با زدن روی شبکه اپراتور یعنی Networks Operators مشاهده کنید و اینترنت مدنظر خود را انتخاب نمایید. این نوع تصمیم گیریها به طور واضح در رفتار آدمی مشاهده می شود و طبیعی است که پردازش نمادین از جایگاهی ویژه در علم هوش مصنوعی برخوردار است. این مسائل، قابل مشاهده و قطعی هستند. در دوره آموزشی شبیهسازی تبریدی، ابتدا مباحث نظری مطرح شدهاند و سپس این الگوریتم به صورت عملی در متلب پیادهسازی شده است.

البته این مؤسسه تحقیقاتی اعلام کرد که اینترنت اشیا، تنها در صورت تحقق سه رویکرد دسترسی همگانی به آن، کمهزینه بودن و سهولت استفاده از آن بهصورت گسترده و عمومی تحقق خواهد یافت. یا سرویس توزیع داده توسط گروه مدیریت شئی یا OMG توسعه پیدا کرد. از طرفی همانند هر فناوری نوینی، سازمانها نمیتوانند انتظار داشته باشند، بدون مواجه با موانع پیش رو به مزایای اینترنت اشیا دسترسی پیدا کنند. فعالیت دارند بسیار افزایش پیدا کرده است. این شرکت به لطف پاندمی به جایگاهی رسید که شرکتهای بسیاری آرزوی آن را دارند. درحالیکه ما روی فناوریها و مکانیزمهای ارتباطی اینترنت اشیا متمرکزشدهایم، نباید از این موضوع غافل شویم که انرژی، ستون فقرات اینترنت اشیا را تشکیل میدهد. بوسیله ستون فقرات اینترنت، مسیر مناسب انتقال داده مشخص شده و در نتیجه هر شخصی که در اینترنت حضور داشته باشد، قادر به برقراری ارتباط با دیگران میشود. ظهور دستگاههای همراه و کاهش پیدرپی قیمت مؤلفههایی چون رابطهای Wi-Fi، تراشههای GPS و غیره موجب شد تا مؤسسه گارتنر پیشبینی کند اینترنت اشیا تقریباً هر صنعتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بهطور مثال، یک برنامه کاربردی سنجش و نظارت ساده برای یک سایت که دارای 100 سنسور نصبشده است و دادههای بهدستآمده از دورسنجی را جمعآوری میکند، ممکن است درمجموع بیش از 4 پنتا بایت داده خام در سال تولید کند.

توسعه تکنولوژیهای فعلی، در این زمینه کافی نیست و ظرفیت تولید انرژی و توان پردازشی موجود، برای پاسخگویی به نیازهای آینده در آنها بسیار پایین است. توسعه منابع ذخیرهساز انرژی، به شیوهای مؤثر و فشرده مانند باتریها، سلولهای سوختی، باتریهای چاپی یا پلیمری و همچنین طراحی و ساخت دستگاههای مولد انرژی که توانایی انتقال، مهار یا برداشت انرژی را با استفاده از روشهای تبدیل انرژی داشته باشند، یک عامل کلیدی و مهم، در گسترش سیستمهای هوشمند بیسیم مستقل به شمار میرود. با افزودن هوش بیشتر و امکان اتصال به اشیای اطرافمان هر چیزی از ابزارهای دستی تا ترموستاتهای خانگی، امکان تولید مقادیر زیادی داده فراهم خواهد شد که بدون شک شرکتها میتوانند از آن بهعنوان اهرمی مؤثر در جهت بهبود بهرهوری تولید، خدمترسانی به مشتریان و ایجاد روشهای کاملاً نوین کسبوکار استفاده کنند. هر چه زمان طولانیتری احساس تنهایی خود را نادیده بگیرد، دردناکتر خواهد شد و هرچه میل او به استفاده از آن وسیله منحرفکننده حواس بیشتر میشود. طبق بهروزرسانی پیشبینی شاخص شبکههای تصویری سیسکو برای سال 2018، تا سال 2022، 1.4 میلیارد نفر بیشتر از اینترنت استفاده میکنند، در مقایسه با 3.4 میلیارد کاربر در سال 2017. این تقریباً معادل 60 درصد از جمعیت جهان است، با فرض جمعیت هشت میلیاردی 2022. انتظار میرود تا آن زمان، کاربران اینترنت 4.8 زتابایت داده در سال مصرف کنند که 11 برابر میزان ترافیک IP تولید شده در سال 2012 با 437 اگزابایت است.

این برنامه بهصورت رایگان برای هردو سیستمعامل اندروید و iOS منتشر شده است و دارای یک رابط کاربری بسیار ساده برای اطلاع از میزان سرعت اینترنت است. درحالیکه پدیده اینترنت اشیا میتواند بسیاری از امور را برای انسان ساده سازد و کمک شایانی در زندگی روزمره باشد، چالشهای خود را نیز به دنبال دارد. به گفته استفن مایلز، مشاور و عضو گروه پژوهشی آزمایشگاههای Auto-ID و مرکز نوآوری زیست پزشکی در MIT که هر دو در حال کار روی پروژههای اینترنت اشیا هستند، حتی گوشیهای ساده این توانایی رادارند تا از واردکردن دستی دادهها با شناساگرهای سریال بندی شده پشتیبانی کنند.

اگر خروجی هر گره از مقدار آستانه مشخص شده بیشتر باشد، آن گره فعال میشود و داده را به لایه بعدی شبکه ارسال میکند. اگر قرار است میلیاردها دستگاه درآنواحد باهم و با اینترنت در ارتباط باشند موضوع حفظ حریم خصوصی و اطلاعات پیش خواهد آمد. درواقع هر چه بیشتر از دستگاههای مرتبط باهم استفاده کنید، راه نفوذ و ورود هکرها از طریق حفرههای امنیتی آسانتر خواهد بود. برای آنکه بتوان مشخصات فیزیکی هر شیء را روی بستر اینترنت قرار داد، به حداقل اطلاعاتی همچون فهرست کردن کالاهای موجود بارکدگذاری و بررسی عددی نیاز است. این کار در جهت یکپارچهسازی فیزیکی ساختار RFID و نوع شی که باید مورد شناسایی قرار گیرد انجام میشود.

بهگونهای که به شیء مذکور این توانایی را میدهد تا ازنظر فیزیکی همانند یک آنتن عمل کند. او تا سال ۲۰۴۵ پیش بینی می کند که تکینگی تکنولوژیکی رخ خواهد داد و در آن انسان قادر خواهد بود تا نئوکورتکس خود را به نوعی از سیستم ذخیره سازی – به احتمال زیاد مبتنی بر فضای ابری یا احتمالاً متصل به dna – مجهز کند و قادر به ادغام این نئوکورتکس با تقویت کننده هوش مصنوعی باشد. در دنیای مبتنی بر اینترنت اشیا عدم دسترسی به دادهها بیمعناست و چنین بستری درنهایت به افزایش کار آیی نیروهای کار منجر خواهد شد. در دنیای کنونی، ابزار اصلی تسهیل و تسریع جریان توسعه اقتصادی کشورها، تکنولوژی می باشد. پیشرفت در دنیای دیجیتال و تکنولوژی تلفن همراه، باعث تغییر اساسی در رفتار و انتظارات مشتریان گردیده است.

ماهیت طولانی مدت این بحران جهانی نیازهای مشتریان و سبک زندگی روزمره را تغییر داده است. به سادگی استریم کنید و ویدیوهای طولانی را با کیفیت بالا ببینید. همینطور گزارش Ernst & Young اشارهکرده که با بالا رفتن حجم اطلاعاتی که تولید و ذخیره میشود، سرورهای محل ذخیره این اطلاعات باید همواره بهروزرسانی و امنیت آنها مرتب برقرار شود. کاربران میتوانند پیامک و مکالمه شاتل موبایلی (درونشبکه و برونشبکه) و حجم اینترنت مورد نیاز خود را انتخاب کنند و در صورتی که حجم اینترنت همراهشان به پایان برسد از قابلیت اعتبار مکالمه بسته خود استفاده کنند و برعکس. اما همه چیز به جایگاه هوش مصنوعی در بلاکچین محدود نمیشود؛ بلکه برعکس این موضوع هم اهمیت دارد؛ یعنی بلاکچین نیز میتواند برای هوش مصنوعی بسیار ارزشمند باشد. اینترنت اشیا میتواند توانایی انسانها را در مدیریت و پردازش اطلاعات افزایش دهد. امیل واسکوفسکی، مدیر رشد و تحلیلگر مشاغل در Future Mind میگوید: «قبل از این که عمیقتر و گستردهتر به اینترنت اشیا بپردازید، با شرکتهای برتر IoT در صنایعی که با سرعت در حال توسعه هستند، در ارتباط باشید و به طور کامل عملکرد آنها را در استفاده از اینترنت اشیا بررسی کنید». در نوشتارهای بعدی این نقش بهطور گستردهتر و در هر حوزه بهطور جدا و بهطور مفصلتر موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بهگونهای که بتوان بهصورت انفرادی، هر یک از اشیا را ردیابی کرد. را ایجاد کرد. پسازآن، EPCGlobal، بهمنظور تجاریسازی تکنولوژی EPC راهاندازی شد. در ادامه هم از راهحلِ انقلابیشان رونمایی میکردند که مشکلی را حل میکرد که سیثانیه پیش خودشان اختراعش کرده بودند. با وجود اینکه استفاده از هیچ یک از سرویسهای اندازهگیری سرعت اینترنت سخت نیست، اما M-Lab Internet Speed Test به احتمال زیاد سادهترین روش انجام این کار است. به او گفتهاند که هیچ مدرکی مبنی بر زنده بودن لامدا وجود ندارد و در حقیقت شواهد زیادی علیه این ادعا وجود دارد. بیت کوین، کمیاب بودن دیجیتال را امکان پذیر میسازد. بنابراین، این حسگرها توانایی جمعآوری، ارسال و دریافت اطلاعاتی را دارند که کاربران میتوانند با استفاده از آنها کارهای خود را انجام دهند. بررسیهای موسسه تحقیقاتی Equilar در این زمینه نشان میدهد که ۳۰ مدیر برتر تکنولوژی که در این فهرست قرار دارند در مجموع ۶۶۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ درآمد داشتهاند.

از سال ۲۰۱۶ میلادی، این زمینه هنوز در جریان است و فروشندگان، اصطلاح تجاری خود را برای معادل «شتابدهنده هوش مصنوعی» مطرح میکنند، به این امید که طرحها و APIهایشان به طرح غالب در این زمینه تبدیل شود. خردهفروشانی که از توسعه و اجرای استراتژی اینترنت اشیا دوری میکنند درواقع میدان را برای رقبا خالی خواهند گذاشت و سهم بازار چشمگیری را از دست خواهند داد. علاوه بر این باعث تحول و دست یابی به نتایج بسیار جالبی در رابطه با انسان و سایر پدیدهها خواهدشد. تا همین اواخر، راهحلهای پیشرفته IoT فقط به شرکتهای بزرگ با بودجههای فراوان اختصاص مییافت، اما نوآوریهای این فناوری، نبض جامعه را در دست گرفت و هدایت کرد تا جایی که شرکتهای نوپا و SME نیز تا حد امکان، از IoT استفاده کردند. در سال ۱۹۹۴، سر تیموتی جان برنرز لی ( Sir Timothy John Berners-Lee ) مشهور به سر تیم برنرز لی ، کنسرسیوم وب جهان شمول (W3C) را تأسیس کرد تا سازمانی برای استانداردهای رسمی وب باشد. به عقیده وی دولتها از همان ابتدا اطلاعات­محور بودهاند و با دنبال کردن تاریخ می­توان اشکال جدید کنترل اطلاعاتی دولت را در عصر جهانی شدن نیز دنبال کرد (وبستر،126).

کوتاه اینکه همین افزایش حساسیتها نسبت به هوش مصنوعی نشاندهندهی این است که در سطح جهان بسیاری متوجه اهمیت و ضرورت آن شدهاند میکوشند تا این حوزه را در کنترل خود بگیرند. ابداعات جدید، این اجازه را به ما میدهد تا نظر اجمالیتری نسبت به آینده داشته باشیم. ما برای هر دسته از محیطها و وظایف مختلف ،به دنبال عاملی (یا دستهای از عاملها) با بهترین كارایی میباشیم. به هر حال جوردن باید این تفاوت را بداند. اشیا معمولی نظیر تلفن هوشمند باید قابلیت برداشت انرژی موردنیاز را داشته باشند. با در نظر گرفتن مصرف انرژی در تمامی سطوح، از صرفهجویی انرژی تا مصرف آن، توسعه راهحلهایی موردنیاز است. این فناوری، هزینههای داروخانه را سالانه تا 300 هزار دلار کاهش داده و همچنین نزدیک به 400 هزار دلار در سایر بخشها، صرفهجویی به همراه داشته است. همچنین AI ها یاد میگیرند که چگونه یکدیگر را آموزش دهند. او در خصوص موانع پیش روی پروژه یاد شده هم میگوید: به جز دو چالش یاد شده که مربوط به بودجه و مشارکت دادن بخش خصوصی میشود، همراهی حداکثری دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی و دریافت مجوزهای لازم از آنها مهمترین چالش پیش روی طرح شبکه ملی اطلاعات است.