7 قدم آسان برای فروش بیشتر هوش مصنوعی

تکنولوژی نه تنها در مورد پیشرفت فناوری و یا بهره وری بیشتر و کشف روش ها و فرآیندهای جدید است بلکه ما باید گزینههای عاقلانه را به آن اضافه کنیم که برای آینده فناوری سودمند است. اگر چه این دستگاه که یکی از بهترین و جذاب ترین تکنولوژی های جدید سال ۲۰۱۹ است، هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و گزارش می شود که هنوز خیلی خوب عمل نمی کند، اما هرکسی می تواند امروز از طریق خدمات ترجمه گوگل با سرویس صدای فعال در رایانه و دستگاه های تلفن همراه دسترسی داشته باشد و تقریبا هر زبانی را به زبان دیگر ترجمه کند.

وارن بافت از طریق شرکتش برکشایرهتوی میلیاردها دلار سهام شرکتهایی همچون اپل و آمازون را در اختیار دارد. در ادامه لیست کایفو لی را بخوانید. چنین ابزارهایی، همچنین میتوانند پیشرفت آنها را ردیابی کرده و گزارشهای معناداری برای معلمان ایجاد کنند تا بتوانند به ایجاد مطالب مرتبط با هر دانشآموز ادامه دهند. تحقیقات در این زمینه در گروه های مختلفی ادامه دارد. از بین والتونها تنها راب والتون در هیاتمدیره والمارت حضور دارد. سهام شرکت «دل» تنها طی یک سال ۶۰درصد رشد کرده که به معنی ۱۵میلیارد دلار ثروت برای مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره این شرکت بوده است. فرزندان سام والتون، بنیانگذار والمارت، اکنون صاحب ۳۹درصد سهام غول خردهفروشی هستند که تنها در سال گذشته ۱۴درصد رشد قیمت داشت. شهردار سابق نیویورک که سال گذشته ۲/ ۱میلیارد دلار از ثروتش را به خاطر نامزدی ناموفق در انتخابات ریاستجمهوری یا حمایت از دیگر کاندیداها خرج کرد، نخستین ثروتمند غیرتکنولوژی در این لیست است.

او میگوید شغلها از بین نمیروند بلکه تکامل مییابند و اساسا حذف افراد از مشاغل تکراری، آنها را خلاقتر میکند.”آینده عرصه کار مشترک انسانها و ماشینها است و هوش مصنوعی آن چیزی را که همیشه به دنبال آن بودهایم برای ما به ارمغان میآورد یعنی زمان. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در بیشتر موارد، شبکه جهانی اطلاعات و ارتباطات (اینترنت) به عنوان یک عامل کلیدی بیان شده و رفته رفته به یک شریان خونی اصلی در زندگی انسانها تبدیل خواهد شد. که سرمایهگذاران اصلی آن آقایان الگور و بیل گیس میباشند .آنچه گفتنی است در هیاهوی پرسروصدای دانش بشری هنوز انسانها نتوانستند بیش از ۲ درصدازظرفیت مغزی خود را استفاده کنند که پیشتازان بهرهوری از ظرفیتهای مغزی را میتوان از اینشتین و بتهون نام بردکه اینشتین با بهرهگیری 6/1 درصد از ظرفیت مغزی وبتهون با 8/1 درصد از ظرفیت مغزی خودشان را استفاده نمودند و به واقعیت باید گفت هنوز از توانمندی ظرفیتهای مغزی توسط انسانها حدودا کمتر از ۲ درصد از توان وظرفیت مغزی خودشان را استفاده نمودند، طبق پیشبینیهای موجود حدود ۲در صد جمعیت جهان به کارنوال پلتفرم تکنولوژی وفناوری وفول دیجیتال جهان میپیوندند، یعنی عدد ۲ درصد جهان جمعیتی حدود ۱۴۰ میلیون نفر از فرایند تکنولوژی فوق پیشرفته بشر سرمایهگذاری خواهند نمود، یعنی موتور محرکه سرمایهگذاران در امر فناوری و تکنولوژی جهان جمعیت بسیار محدود وکوچک خواهند بود و این افراد به معنای واقعی جزو پیشتازان سرمایهگذاری در جهان هستند و به تعبیری دیگر بقیه آدمها لزوما باید مصرفکنندگان این تکنولوژی باشند وباید دید از ایران براساس سهم همان دو درصد پیشبینی شده جهانی چه کسانی موفق میشوند جمعیتها را کنار بزنند و دالانی عظیم از میان انبوه جمعیت باز کنند، وخودشان را به قطار در حال حرکت تکنولوژی جهان برسانند که سهم ایران برای رسیدن به قله عظیم تکنولوژی جهان با همان معیار ۲ درصدی، حداکثر 000/600/1 نفر خواهد بود، البته این اعداد پیش فرض وتناسبی از کل جهان میباشد که فقط تاکنون حدود ۵۰ هزار نفر به تجارت و پلتفرم تکنولوژی جهان دست یافتند و بعید به نظر میرسد که این عدد از مرز ۲ درصد جمعیت ایران فراتر برود.

بعد انسان افزار: عبارت است از مهارت ها و توانمندی های انسانی فناوری. بعد سازمان افزار: عبارت است از توانمندی های سازمانی و سازماندهی مرتبط با فناوری. بعد سخت افزار: عبارت است از تجهیزات، ماشین آلات و اجزای فیزیکی فناوری. ماشین های لباسشویی و به طور کلی تقریباً به هر چیزی که می توانید به آن فکر کنید. برای درک جزئیات به “فلسفه هوش مصنوعی لوکاس، پنروز و گودل” مراجعه کنید. در تعاریف کاربردی ، هوش پدیدهای است که از طریق تستهای هوش سنجیده میشود و شاید عملیترین تعریف برای هوش نیز همین باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مجله یک بیتی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید. بلکه پدیدهای تعیین کننده و تأثیرگذار است که لازم است، از نگاه فلسفی و نظری مورد تأمل قرار بگیرد.

اگر برخی از هزاران داوطلب انسانی نیازمند به آزمایش واکسنهای ویروس کرونا میتوانستند با نسخههای دیجیتالی جایگزین شوند، واکسنهای کووید ۱۹ حتی با سرعت بیشتری تولید میشدند و جان انسانهای بیشتری را نجات میدادند. با داشتن اطلاعات مناسب میتوانیم برای هفتههای آتی پیش بینیهای لازم و اقدامات متناسب با آن را داشته باشیم. عدم نیاز به حضور نیروی فنی در سازمان: برای نصب، راهاندازی، نگهداری و پشتیبانی سرویس نیاز به حضور نیروهای فنی و متخصص در سازمان نیست. بنابراین سخت افزارها و تراشه های مخصوصی نیز برای این کار نیاز است. روباتها برای انجام کارهایی همچون کنترل یا استفاده ماهرانه از یک شئ و ناوبری نیازمند هوش هستند. شبکههای عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) یا ANN که به اختصار آنرا شبکه عصبی نیز مینامند، نوع خاصی از مدل یادگیری است که روش کارکرد سیناپسها در مغز انسان را تقلید میکند، همانگونه که گفتیم این سیستم ایدهای برای پردازش اطلاعات است که از سیستم عصبی زیستی انسان الهام گرفته است و دقیقا همانند مغز انسان به پردازش اطلاعات میپردازد.

جف بزوس، امسال از مدیرعاملی آمازون کنار رفت تا بخش عمده فعالیتش را روی بلندپروازیهای فضایی متمرکز کند. عاملی که یک مسئله به خصوص را حل می کند می تواند از هر رهیافتی که به کارش آید استفاده کند. ما نباید تکنولوژی را صرف پیشرفت خود فناوری توسعه دهیم، بلکه باید آن را توسعه دهیم، زیرا این امر به جامعه ارزش میدهد و زندگی انسانی را ساده می کند. پایان زندگی مشترک بیل و ملیندا گیتس بعد از ۲۷سال تاثیر قابلتوجهی بر ثروت او گذاشت و برای نخستینبار طی سهدهه او را از بین دو ثروتمند اول جهان پایین کشید.

این رویکرد با جهتگیریهای سیاسی خود به سلطه علم، تکنولوژی و دیوان سالاری که از شاخصههای سرمایهداری است معترض و معتقد است که در این شرایط احتمال طرح سؤال دربارهٔ هنجارها و ارزشهای اجتماعی و “زندگی خوب ” در عرصه اجتماعی از بین میرود و بنابراین رویکرد انتقادی با طرح این سؤالها که محور اصلی مباحث آن را تشکیل میدهد منجر به آزادی و رهایی افراد از عقاید نادرست و غلبه بر جور و ستم میشود. او همچنین ۲/ ۲میلیارد دلار روی Four Seasons Hotels سرمایهگذاری کرد و میزان سهامش را از ۴۸درصد به ۷۱درصد رساند. بیسبب نیست که این افزایش ثروت، بحثهای مالیاتی جدیدی را پیرامون ثروتمندان در ایالاتمتحده و سایر کشورها روی میز آورده است. او ۱۵سال قبل متعهد شده بود که ۹۹درصد ثروتش را به خیریه ببخشد و زمانی این تعهد را انجام داد که بیش از ۴۷۴هزار سهم شرکت برکشایرهتوی را در اختیار داشت.

Vodafone در حال حاضر در بیش از 30 کشور جهان خدماتش را ارائه میدهد. دیگر شرکت ماسک یعنی اسپیسایکس هم نخستین ماموریت انسانی خود را امسال انجام داد، این در حالی است که هنوز این شرکت فضایی وارد بازار سهام نشده است. شرکت فضایی بلواوریجین او توانست نخستین سفر انسانی خود را به فضا انجام دهد. به عنوان یکی از معروفترین رباتهایی که پیش بینی میشود تا سال 2021 میلادی شاهد آن باشیم، ربات داروساز است که با دیدن نسخه شما، در کمترین زمان علاوه بر تحویل موارد موجود، ترکیب و ساخت داروهای سفارشی را نیز برای مشتریان انجام خواهد داد. اما در این زمان نیز ممکن است اتفاقی همانند گذشته بیافتد با این تفاوت که ربات های باهوش و قدرتمند به انسان ها به چشم موجوداتی بی ارزش می نگرند و ممکن است آن ها را کشته و یا در صورت نیاز حتی انسان ها را به اسارت بگیرند.

سال گذشته مجموع ارزش دارایی ثروتمندان آمریکایی به ۵۰۰میلیارد دلار نمیرسید، اما حالا از ۸/ ۱تریلیون دلار هم عبور کرده است. او همچنین سهامدار گروه موسیقی وارنر است که سال گذشته بعد از عرضه عمومی سهام ۳۵درصد رشد کرده است. او اخیرا هم اعلام کرده است که ۱۰۰میلیون دلار از سهام تسلا را برای پرداخت مالیات میفروشد. IBM برنامه شتاب دهنده ای را که متخصص در blockchain است ، درست کرده است . ارائه نتایج درست و ثابت: برنامهریزی درست و تجزیهوتحلیل دقیق سیستمهای هوش مصنوعی را قادر میسازد تا نتایج درستی را ارائه دهند. وسایل خانهها از شکل سنتی خودشان خارج میشوند و خانههای هوشمند را شکل میدهند. بتن خود ترمیم شونده یا بیوبتن، یکی دیگر از تکنولوژیهایی است که در سال 2022 خود را نشان داد! در این مقاله از وبلاگ بامَن ۲۴ با ما همراه باشید تا پاسخ این پرسشها را با هم بررسی کنیم.

تکنولوژی عبارت است از فرآیندی که طی یک مرحله، تحقیق و توسعه صریح و ضمنی به تولید تجاری کالا یا خدمات می انجامد(Braun,1998).دانش و تکنولوژی در عمل Overlapزیادی با یکدیگر دارند و تفکیک آنها کار سختی می باشد.تعاریف زیادی میتوان برای تکنولوژی ارائه کرد.ما از تعریف آقای برآن در انتقال تکنولوژی،استفاده خواهیم کرد. سامانههای الکترومکانیکی نانو NEMS که با استفاده از مواد نانو ساخته شدهاند نسبت به همتایان میکرومتری یا بزرگتر خود دارای بازده بسیار بیشتری هستند و ویژگیهای جدیدی دارند که میتوان از آن در ساخت تجهیزات مختلف استفاده کرد. ساخت ورزشگاه ۱۸هزار نفری برای تیمش لسآنجلس کلیپرز برای او یکمیلیارد دلار هزینه بهجا گذاشت.

سایر ۱۳۰میلیون دلار کمک به ساخت موزهای تحتعنوان بزوس اختصاص خواهد یافت. همسر سابق جف بزوس در ماه مارس ۲۰۲۱ اعلام کرد که ۷/ ۲میلیارد دلار از ثروتش را به ۲۸۶سازمان خیریه اعطا میکند. اکنون فولاد مبارکه پساب 9 شهر اطراف خود را خریداری کرده و از این طریق بخشی از نیاز آبی خود را تأمین میکند. او در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود که نیمی از ثروتش را به نهادهای خیریه میبخشد. آخرین مبلغی که او اعطا کرده مربوط به نهادهای خیریه متمرکز بر آموزشهای عالی، سازمانهای مبارزه با فقر و افراد حاشیهنشین بوده است. در ماه مارس رسانهها اعلام کردند که مکنزی اسکات با یک معلم علوم ازدواج کرده است. در ماه مارس بیل گیتس ۷/ ۵میلیارد دلار از سهام خود در شرکتهایی همچون راهآهن ملی کانادا و Deere & Co را به ملیندا واگذار کرد.

همچنین ۴۱میلیارد دلار از ثروتش را به پنج خیریه از جمله خیریه بیل و ملیندا گیتس اعطا کرده است. گیتس طی یکی دو سال اخیر سرمایهگذاری قابلتوجهی در زمینه واکسن کرونا انجام داده است. تا کنون کمپانی گوگل بیشترین سهم بازار جستجو را به خود اختصاص داده بود اما آمازون به عنوان جستجوگر کالایی که انبار خاص خود را دارد، میتواند سهم زیادی از جستجوهای کالا در گوگل را کاهش دهد. دو برادر بنیانگذار گوگل بعد از کنارهگیری از سمتهای اجرایی در آلفابت، این شرکت را رها نکردهاند و همچنان در هیاتمدیره آن حضور دارند. گوگل امسال بهخاطر انحصار، هم در داخل آمریکا و هم در خارج از این کشور زیر فشار زیادی قرار گرفت، اما دو برادر کمسروصدا چندان نگرانی از این بابت ندارند. از بحثبرانگیزترین جنبههای این تکنولوژی ترسناک این بود که آمریکا در سال 1956 در عملیاتی موسوم به شهر بزرگ (Big City) با اگزوز ماشین اقدام به پراکنده کردن باکتری بیماری سیاه زخم در شهرهای آمریکا کرد.

سومین رویکرد، که استفاده از آن در کسبوکارها بسیار مرسوم است، بهرهگیری از روشهای قیاسی مانند ماشین بردار پشتیبان و نزدیکترین همسایگی است. سایر فناوریهای موجود در فهرست مقالهی حاضر نیز میتوانند با برقیسازی مسافرتهای هوایی و استفاده از نورخورشید برای تولید مستقیم موادشیمیایی صنعتی، انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند. همچنین، بهزودی آزمایشهای بالینی مجازی میتوانند واقعیتی برای آزمایش واکسنها و روشهای درمانی جدید باشند. سوزنهای کوچک (Microneedles) که بهسختی قابلمشاهده هستند، آماده میشوند تا وارد دورهای جدید از تزریقهای بدون درد و آزمایش خون شوند. پلتفرم جدید Eseye به توسعه دهندگان این امکان را میدهد تا بهراحتی راهکارهای خود را متناسب با نیازهایشان توسعه دهند و به آنها قدرت میدهد تا در هر کجای دنیا که هستند، انتخابهای مناسبی برای شرکتهای مخابراتی موردنظر خود داشته باشند. او این جزیره را ۳۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ خریده بود. امسال و بعد از پرواز موفق سفینه فضاییاش ۲۰۰میلیون دلار دیگر به فعالیتهای خیرخواهانه اختصاص داد.