Apple TV و Apple Music به علاوه پشتیبانی Photos از iCloud به ویندوز 11 می آیند

علاوه بر این، اختصاص داده شده است برنامه های Apple TV و Apple Music (در برگه جدید باز می شود) در سال 2023 در دسترس خواهد بود، به این معنی که iTunes برای ویندوز بالاخره جایگزین می شود.

در حالی که Apple TV و Apple Music در سال 2023 به ویندوز 11 می آیند، کاربران داخلی اکنون می توانند Photos را آزمایش کنند (در برگه جدید باز می شود)با ویژگی های دیگری که ممکن است در آینده به ویندوز بیایند یا نشوند.


تجزیه و تحلیل: iTunes در ویندوز مدتهاست که از اوج خود گذشته است