فیلم اسباب‌بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی «R» ما ساخته شده با سورا از OpenAI را تماشا کنید – و رمز و راز بازگشت جفری زرافه مجهز به هوش مصنوعی را احساس کنید.

Toys “R” Us اولین فیلمی را که با استفاده از ابزار تبدیل متن به ویدئوی هوش مصنوعی OpenAI، Sora تولید…