محققان تشخیص خودکار متن را برای الواح خط میخی باستانی توسعه دادند

اسکن تبلت اعتبار: Uni Halle / Maike Glöckner یک برنامه هوش مصنوعی جدید (AI) که توسط تیمی از دانشگاه مارتین لوتر هال-ویتنبرگ (MLU)، دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز و دانشگاه علوم کاربردی ماینز توسعه یافته است، اکنون قادر به رمزگشایی متون دشوار خواندن بر روی لوح های خط میخی است. به جای عکس‌ها، سیستم هوش مصنوعی … ادامه