Bing مایکروسافت با استفاده از ChatGPT تغییر شخصیتی پیدا می کند که ممکن است دوست نداشته باشیدمایکروسافت تنظیمات دقیق دیگری را در هوش مصنوعی Bing خود اعمال کرده است، محدودیت‌های چت را افزایش داده و در یکی از شخصیت‌های چت بات تغییراتی ایجاد کرده است.

گپ‌ها اکنون به حداکثر 15 جلسه در روز افزایش یافته‌اند، و حداکثر طول یک جلسه به 10 سؤال کاهش یافته است (یعنی در مجموع 150 سؤال اکنون محدودیت روزانه شما است).

منبع