Gmail شما به‌زودی برای همیشه تغییر می‌کند – در اینجا انتظار می‌رود


حساب جیمیل شما به زودی کمی متفاوت به نظر می رسد زیرا این شرکت سرانجام تغییرات مورد انتظار خود را برای همه کاربران عرضه می کند.

در تلاشی برای ارائه تجربه کامل‌تر Google Workspace به کاربران، Gmail به‌روزرسانی‌شده اکنون نه تنها خدمات ایمیل، بلکه گزینه‌های ویدئو کنفرانس و گپ را در یک مکان ارائه می‌کند.منبع