Google Bard اکنون می تواند ویدیوهای YouTube را برای شما تماشا کند (نوعی)گوگل قدرت های Bard AI را در مورد ویدیوهای یوتیوب تقویت کرده است، با این هوش مصنوعی اکنون می تواند به سطح بهتری از درک چنین محتوایی دست یابد.

گوگل ارسال شده در مورد آخرین به‌روزرسانی برای Bard و اینکه چگونه اینها «اولین گام‌ها» هستند که به هوش مصنوعی اجازه می‌دهد ویدیوهای YouTube را درک کند و اطلاعات مربوطه را از یک کلیپ در صورت درخواست بیرون بکشد.منبع