Google Meet به تازگی زیرنویس‌های بسیار بهتری دریافت کرده استGoogle Meet ویژگی زیرنویس‌های ترجمه‌شده بلادرنگ خود را گسترش داده است نرم افزار ویدئو کنفرانس شامل برخی از زبان های اضافی و معمولا درخواستی می شود.

اعلام گسترش در الف پست (در برگه جدید باز می شود) بر روی Google Workspace به روز رسانی وبلاگ، این شرکت گفت که تماس های انگلیسی اکنون می توانند به ژاپنی، ماندارین ساده و سوئدی ترجمه شوند. تماس های فرانسوی، آلمانی، پرتغالی و اسپانیایی، در عین حال، اکنون می توانند به انگلیسی ترجمه شوند.منبع