Google Photos مرتب کردن کتابخانه‌تان را بسیار آسان‌تر کرده است – در اینجا نحوه انجام آن آورده شده استGoogle Photos یک جفت ویژگی مجهز به هوش مصنوعی را معرفی می‌کند تا به شما کمک کند تمام تصاویر خانوادگی و اسکرین شات‌ها را در نمایه کثیف خود سازماندهی کنید.

حرکت رو به جلو، سرویس قادر به شناسایی عکس ها خواهد بود “که به هم نزدیک شده اند” و سپس آنها را با هم در آنچه Google Photo Stacks می نامد گروه بندی کنید. به نظر می رسد هوش مصنوعی با انتخاب تصاویری که شباهت های بصری به یکدیگر دارند عمل می کند. این نرم افزار قرار نیست تصاویری را با ترکیب بندی یا موضوعات متفاوت در آنها انتخاب کند. پس از انتخاب، Google Photos یکی از آنها را به عنوان تصویر اصلی انتخاب می کند. البته، شما این امکان را دارید که به صورت دستی گزینه اصلی را انتخاب کنید، این ویژگی را “تغییر پشته ها، یا خاموش کردن” به طور کامل انجام دهید.

بیشتر ببین

اسکرین شات های مرتب

منبع