Google Sheets صفحات گسترده خود را حتی هوشمندتر می کند – اما احتمالاً هرگز متوجه نخواهید شد


گوگل اعلام کرده است که در حال گسترش مهارت های نرم افزار صفحه گسترده خود است تا اسناد شما را هوشمندتر و شهودی تر از همیشه کند.

این شرکت «تراشه‌های هوشمند» را در فوریه 2023 به Google Sheets معرفی کرد و به کاربران تجربه تعاملی و آموزنده‌تری با نرم‌افزار داد – اما اکنون این در حال ارتقا است.

در یک به‌روزرسانی Google Workspace پست وبلاگ (در برگه جدید باز می شود) با اعلام این خبر، این شرکت می‌گوید که افزوده‌های جدید به کاربران کمک می‌کند تا به اطلاعات غنی و تنظیم‌شده به طور مستقیم در Sheets دسترسی داشته باشند و آن‌ها را درج کنند.

لینک یوتیوب تراشه های هوشمند برگه های گوگل

(اعتبار تصویر: Google Workspace)

تراشه های هوشمند Google Sheetsمنبع