Linktree به تازگی سه راه جدید برای درآمدزایی فریلنسرها اضافه کرده استخلاقانی که از Linktree به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند اخیراً از طریق آن به دیوارهای پرداخت دسترسی پیدا کرده‌اند قابلیت قفل پرداخت، اما میزبانی وب جایگزین در اینجا متوقف نمی شود.

آنها همچنین از قبل به یک شیشه انعام از طریق دسترسی دارند ازم حمایت کن لینک‌ها، اما از این پس، طرفداران و حامیان می‌توانند به سرعت، به راحتی و بدون حساب کاربری با ویژگی «برای من هدیه بخر»، که عملکردی مشابه کو-فی (در برگه جدید باز می شود)ویژگی یکباره «خرید قهوه».منبع