OneDrive در حال درخشش است و نوید یک رابط بهینه شده و ویژگی های قدرتمند را برای کمک به شما در پیمایش فایل هایتان می دهد.مایکروسافت به OneDrive تغییرات بصری و عملکردی داده است و آن را در یک به روز رسانی برای کاربران شخصی OneDrive ارائه کرده است.

این به روز رسانی ماه گذشته توسط مایکروسافت اعلام شد و نوید تجربه کاربری ارتقا یافته OneDrive با طراحی زیبا و ویژگی های جدید قدرتمند را می دهد. اکنون، این به روز رسانی در واقع برای کاربران شخصی OneDrive منتشر می شود.منبع