pCloud با سرویس جدید جذاب به بحث مدیریت رمز عبور می‌پیوندد



متخصص ذخیره سازی ابری pCloud مدیر رمز عبور خود را که به سادگی با نام Pass شناخته می شود، رونمایی کرد (در برگه جدید باز می شود)، در زمانی که نیاز به چنین برنامه‌ای در میان جریانی شبه بی‌پایان از داستان‌ها تقریباً جهانی می‌شود. درز اعتبار و هک ها

یک افزوده بالقوه به ما بهترین مدیر رمز عبور یا حتی ما بهترین مدیر رمز عبور رایگان لیست؟ ادامه مطلب…



منبع