Proton Mail به دنبال این است که جیمیل را با ویژگی های جدید سرنگون کندارائه‌دهنده ایمیل با محوریت حریم خصوصی Proton از بازنگری کامل برنامه‌های Mail و Calendar خود خبر داده است.

سرویس این شرکت سوئیسی که USP آن رمزگذاری سرتاسر ایمیل‌های کاربران است، در سال‌های اخیر از سرویس‌هایی مانند جی‌میل و اپل میل عقب افتاده است که هر دو ویژگی‌های پیشرفته‌تری را ارائه می‌کنند.منبع