VLC Media Player با اعتراض دادگاه به ممنوعیت هند پاسخ داد


VideoLAN، توسعه‌دهنده VLC Media Player، اخطاریه‌ای حقوقی به نهادهای مخابراتی هند (DoT) و IT (MeitY) در بلوک پلتفرم خود صادر کرده است.

پخش کننده رسانه آزاد و منبع باز از فوریه در هند ممنوع شده است، چیزی که ارائه دهنده آن را “نقض تعهدات بین المللی برای حفاظت از آزادی بیان” در این کشور توصیف می کند.

منبع