YouTube Premium به تازگی برای مشترکین iOS ارزش بسیار بهتری پیدا کرده است


YouTube Premium به تازگی به ارزش بسیار بهتری برای کاربران برنامه iOS خود تبدیل شده است زیرا در نهایت گزینه ویدیویی با کیفیت بالاتر خود را برای همه مشترکین آیفون راه اندازی کرده است.

یوتیوب پس از آزمایش گزینه‌های ویدیویی مختلف در چند ماه گذشته – از جمله قفل کردن کوتاه دسترسی به ویدیوی 4K در پشت دیوار پرداخت – تصمیم گرفت 1080p Premium را به عنوان افزودنی به گزینه‌های موجود خود راه‌اندازی کند. این نسخه با نرخ بیت بهبود یافته 1080p قول می دهد که “بسیار واضح و شفاف” باشد. پست وبلاگ یوتیوب (در برگه جدید باز می شود)، به اعضای Premium امکان دسترسی به ویدیوهای کمتر فشرده را می دهد.منبع