تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت‌ها در حال آموزش مدل‌های هوش مصنوعی با استفاده از محتوای YouTube بدون اجازه هستند

مدل‌های هوش مصنوعی برای انجام عملکردهای خود تا حد امکان به داده‌های مفید نیاز دارند، اما برخی از بزرگ‌ترین توسعه‌دهندگان…