آیا اینترنپ در تلاش است تا اثرات کامل یک حمله باج افزار را پنهان کند؟

TechRadar Pro برای اطلاعات بیشتر در مورد این حادثه با INAP تماس گرفته است، اما این شرکت هنوز پاسخی نداده است.منبع

علیرغم حل شدن این حادثه، INAP نتوانست خدمات مشتریان خود را به دلیل حمله بازیابی کند و در نتیجه، شرکت دیگر وب سایت، پایگاه داده چند مستاجر، میزبانی وب (در برگه جدید باز می شود) و میزبانی ایمیل (در برگه جدید باز می شود) خدمات، با توجه به گزارش (در برگه جدید باز می شود).

علیرغم اطلاعات بسیار اندک آنلاین، حمله بین ساعت 2:11 صبح CDT و 5:41 صبح CDT در 28 سپتامبر رخ داد، قبل از اینکه توسط یک تکنسین پشتیبانی تا ساعت 8:00 صبح، CDT کشف شد.