آیا اینترنپ در تلاش است تا اثرات کامل یک حمله باج افزار را پنهان کند؟غول ابر و داده Internap (INAP) یک حمله باج افزار را تجربه کرده است که باعث توقف سرویس های ایمیل، پایگاه داده و وب سایت آن شده است.

علیرغم اطلاعات بسیار اندک آنلاین، حمله بین ساعت 2:11 صبح CDT و 5:41 صبح CDT در 28 سپتامبر رخ داد، قبل از اینکه توسط یک تکنسین پشتیبانی تا ساعت 8:00 صبح، CDT کشف شد.منبع