اعلام روزهای هفته پژوهش‌وفناوری در وزارت بهداشتبرنامه روزهای هفته پژوهش و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور بررسی و اعلام شد.

به گزارش ایسنا، برنامه روزهای هفته پژوهش و فناوری امروز با حضور دکتر پناهی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بررسی و اعلام شد.

دکتر پناهی در این جلسه به مناسبت روزهای هفته پژوهش و فناوری به صورت کشوری و یکسان‌سازی برنامه‌های این هفته و همچنین ارتباط‌ها با جامعه مهم ویژه داشت.

به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت، درمان و آموزش پزشکی، وی تاکید کرد: نتایج تحقیقات در قالب ترجمان دانش به سطح جامعه ارائه می شود.

روزهای هفته پژوهش‌فناوری

روزی در هفته پژوهش و فناوری

هفته

مراکز

سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

فناوری سلامت، پیشران اقتصاد دانش بنیان

دفتر توسعه فناوری سلامت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ مور مور

دانش و سرآمدان علمی، پیشران پژوهش و فناوری

مرکز توسعه، هماهنگی و بررسی تحقیقات

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

هر دانشجو یک ایده پژوهشی

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

شنبه مورخ

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

توسعه اطلاعات علمی و مشارکت در پاسخگویی به نیازهای جامعه

مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی

یکشنبه مور مور

۱۴۰۲/۱۰/۰۳

توسعه بهره‌وری تحقیقات سلامت

مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور(نیماد)

دوشنبه خ

۱۴۰۲/۱۰/۰۴

پژوهش سالم، پیشنیاز مرجعیت علمی

کمیته اخلاق در پژوهش

انتهای پیاممنبع

بخوان  تاریخ برگزاری نشست سالانه «انسانها به مریخ» اعلام شد