بازگشت طوفانی سم آلتمن به شرکت «اُپن‌ای‌آی»پس از پنج روز ماجرا و تغییر چندین مدیر در شرکت اُپن ای‌آی اکنون سم آلمتن بار دیگر به عنوان مدیر به این شرکت باز می‌گردد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، هیئت مدیره شرکت اُپن ای‌آی که سم آلتمن را در روز جمعه اخراج کرده بود و دو مدیر عامل جدید نیز یکی از دیگری معرفی کرده بودند، اکنون سم آلتمن را دوباره برای رهبری این شرکت در سمت مدیری استفاده می‌کنند. این اتفاق به دنبال همه چیز مبنی بر استعفای دسته جمعی رخ داد. آنها در نامه‌های اعلام کرده بودند به دلیل برکناری غیر منتظره آلتمن همگی استعفا خواهند کرد.

شرکت اُپن ای‌ای در بیانیه‌ای نوشت: ما به توافق رسیده‌ایم که آلتمن به عنوان مدیر با یک هیئت مدیره جدید متشکل از برت تیلور به عنوان رئیس، لری سامرز، آدام دآنجلو به اُپن ای‌آی باز می‌شود. ما در حال همکاری برای کشف جزئیات هستیم. از صبر و شکیبایی شما در این زمینه بسیار سپاسگزارم.

برت تیلور رئیس سابق فیسبوک و رئیس سابق توییتر که اکنون ایکس نامیده می‌شود و لری سامرز وزیر سابق خزانه‌داری و یکی از اعضای سابق هیئت مدیره‌ای است که هفته گذشته آلتمن را اخراج کردند.

در بیانیه اپن ای‌آی ذکر نشده اما به نظر می‌رسد سایر اعضای هیئت مدیره ایلیا تاشا مک‌کولی، ساتسکور و هلن تونر به هیئت مدیره باز نخواهند گشت.

آلتمن که پس از اخراج شدن به مایکروسافت پیوسته بود اکنون دیگر کارمند این شرکت نیست.

او برای رهبری یک بخش هوش مصنوعی در این شرکت استخدام شده بود اما پس از اعلام خبر استخدام مجدد او توسط اُپن ای‌ای در این مورد: من عاشق اُپن ای‌آی هستم و هرکاری می‌کنم که طی چند روز اخیر انجام دادم در جهت حفظ این تیم و ماموریتش. بوده است. وقتی تصمیم گرفتم به مایکروسافت بپیوندم واضح بود که این بهترین مسیر برای من است.

بخوان  داستان پرهیجان کشاورزی که مُبدع اولین پمپ قلب مصنوعی جهان شد

ساتیا نادلا، مایکروسافت نیز در این مورد گفت: ما از هیئت مدیره اُپن ای‌آی استقبال می‌کنیم. ما معتقدیم این اولین گام در مسیری به رهبری با ثبات‌تر، آگاهانه‌تر و تصمیم‌گیری بوده است.

گرگ برکمن که روز جمعه از سمت خود به عنوان رئیس هیئت مدیره اپن ای‌آی استعفا کرده بود نیز به شرکت باز خواهد گشت. او در همبستگی با آلتمن از شرکت اُپن ای‌آی استعفا داده بود و همراه آلتمن به مایکروسافت پیوسته بود.

برکمن در این مورد می‌گوید: سرنوشت شرکت تا ساعتی پیش نامشخص بود. بیش از 700 کارمند نامه سرگشاده به هیئت مدیره سابق ارائه کرده بودند و دو گزینه را پیش پای آنها قرار داده بودند که یا آنها را به کار گیرند یا تماشا کنند که کارمندان امضاکننده نامه، استعفا می‌دهند و برای شرکتی با ارزش حدود 80 میلیارد دلار فاجعه‌بار. بود.

اعلام اخراج شدن آلتمن نه تنها برای خود او بلکه برای کل جهان شوکه کننده بود. هیئت مدیره سابق بیانیه‌ای منتشر می‌کردند و نوشته بودند که آلتمن در ارتباطات خود با هیئت مدیره صادق نبوده و این مانع از انجام آن در انجام مسئولیت‌هایش می‌شود. آن‌ها افزودند که هیئت مدیره اعتماد به او برای ادامه رهبری اپن ای‌آی را از دست داده است.

انتهای پیاممنبع