بالاخره یک راه حل برای این مشکل جدی تیم های مایکروسافت وجود داردتیم مایکروسافت تیمز در به‌روزرسانی جدید به یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی که بر این سرویس تأثیر می‌گذارد، پرداخته است.

کاربران پلتفرم ویدئو کنفرانس به زودی می توانند پیام های مشکوک تیم مایکروسافت را به عنوان یک تهدید امنیتی با استفاده از حفاظت های امنیتی داخلی Office 365 گزارش کنند.منبع