به خدمت گرفتن بازوی رباتیک با رابط مغز-کامپیوتر

 منبع این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، دانشمندان می‌خواهند به جای تکیه انحصاری بر تصاویر بصری، بازخورد‌های حسی مانند لمس اضافه کنند. آن‌ها همچنین امیدوارند ضمن کاهش نیاز به تایید بصری، دقت و کارایی این فناوری را بهبود بخشند. با این حال، در درازمدت، این تیم بازو‌های رباتیکی را در نظر دارد که حرکات پیچیده را پردازش کرده و استقلال بیشتری را برای افراد دارای معلولیت فراهم می‌کند.


بیشتر بخوانید


بازوی رباتیک

بر اساس گزارش انگجت، افراد مبتلا به فلج بازو ممکن است در آینده دیگر هیچ مشکلی برای غذا خوردن و انجام کار‌های روزمره خود نداشته باشند. محققان تکنیک جدیدی را توسعه داده‌اند که به یک مرد نیمه فلج اجازه داد با استفاده از بازو‌های رباتیکی که از طریق رابط مغز و ماشین به هم متصل هستند، غذا بخورد. او فقط باید با مشت هایش حرکات کوچکی را به عنوان پیام‌های خاص انجام می‌داد تا بازو‌های حرکات و تصمیمات مربوطه را انجام دهند.

روش جدید بر یک سیستم کنترل مشترک متمرکز است که مقدار ورودی ذهنی مورد نیاز برای تکمیل یک کار را به حداقل می‌رساند. پاسخ‌های هوشمند مبتنی بر حرکت فوری اندام‌ها نیز حجم کار را کاهش داده است.

یک تکنیک جدید این امکان را فراهم کرده که با کمی تلاش ذهنی بتوان بازو‌های رباتیک را کنترل کرد.