این برنامه که «File Locksmith» نامیده می‌شود، می‌تواند بسیار مفید باشد اگر با لحظاتی روبرو شده باشید که برخی از فایل‌ها انتخاب شده‌اند و برای مدت طولانی سرعت رایانه شما را کاهش داده‌اند.

یک قفل ساز آماده است